Aon start proef met verzekeren bestuurder in plaats van voertuig

Aon start proef met verzekeren bestuurder ipv voertuig

De verzekering van voertuigen zou omgezet moeten worden naar de verzekering van personen. Dat is het idee achter een proef van Aon in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de gemeente Rotterdam, de RDW, Vattenfall, SafeDrivePro, Loyens & Loeff en MS Amlin. Deze organisaties starten een proeftuin waarin geëxperimenteerd gaat worden met een rijbewijsverzekering. Doel hiervan is het schadeverloop voor deelvoertuigen te verbeteren om zo verzekerbaarheid van deze voertuigen te garanderen.

Veel schade deelvoertuigen

Deelvoertuigen, zoals elektrische scooters, zijn een steeds normaler verschijnsel in het straatbeeld. Ze hebben echter relatief vaak schade. Dit levert een probleem op voor de verzekerbaarheid van deze voertuigen. Een mogelijke oplossing is om niet het voertuig maar de bestuurder te verzekeren. Wie veilig rijdt, wordt op deze manier beloond. Evert-Jeen van der Meer, industry director Mobility bij Aon: “Het is onze visie dat verantwoord en veilig rijgedrag transparant en beloond moet worden. Dit is precies waar we in de proeftuin mee willen experimenteren. Een huurder van een deelvoertuig moet de financiële consequenties van onverantwoord rijgedrag of het onzorgvuldig omgaan met deze voertuigen financieel voelen. Ik verwacht echt dat we hierdoor veel minder schade aan deelvoertuigen gaan zien en dat we mensen stimuleren om veilig aan het verkeer deel te nemen.”

Verzekering koppelen aan rijbewijs

Mogelijk wil Aon in de toekomst de verzekering koppelen aan de bestuurder in plaats van aan het voertuig. Afhankelijk van de resultaten van de test, wil Aon voor het cascorisico van gehuurde voertuigen een persoonlijke mobiliteitsverzekering introduceren. De proeftuin zal gebruikt worden om te experimenteren met het koppelen van data van de berijders aan de schadedata. Wie veel schade veroorzaakt, ziet daarvan de gevolgen in de vorm van een hogere premie, uitsluiting van deelname of beperkte toegang tot verschillende voertuigen. Hij kan dan bijvoorbeeld alleen nog maar een e-bike huren en geen scooter meer. Wie daarentegen weinig schade heeft, ziet dit terug in een lagere premie.

Deelmobiliteit heeft de toekomst

Het ministerie van I&W ziet de test als een manier om de mogelijkheden uit te proberen en de verzekeringsbranche te stimuleren een verzekeringsproduct te ontwikkelen dat past bij de ontwikkelingen op het gebied van de mobiliteit en dat toekomstbestendig is. Staatssecretaris Steven van Weyenberg: “Deelmobiliteit is niet alleen belangrijk voor duurzaamheid en het betaalbaar houden van vervoer voor iedereen, het helpt ook slimmer om te gaan met de toch al schaarse ruimte in steden. Daarom wil het ministerie helpen om drempels voor deelvervoer weg te nemen, daarbij hoort ook het betaalbaar houden van de verzekering.”

De proeftuin start in december in Rotterdam met bestuurders die ervoor gekozen hebben zelf verzekerd te zijn als ze een voertuig huren. De eerste resultaten zullen in het tweede kwartaal van 2022 bekendgemaakt worden.

Bron: Aon

GEEN REACTIES