Angelo Wiegmans: Uitstel WGA-vast en Flex en dan…

De vraag is wanneer er een poldermodel oplossing komt waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Op 20 februari 2015 verscheen een brief van minister Asscher aan de Tweede kamer dat hij voornemens is om de samenvoeging WGA – vast en – Flex uit te stellen van 1 januari 2016 naar 1 januari 2017. Verzekeraars krijgen zo langer de tijd om zich voor te bereiden.

Verzekeraars hebben flinke verliezen geleden op de WGA-eigenrisicodrager verzekeringen, ruim 1,6 miljard. Sommige verzekeraars zijn gestopt en bovenop dit alles werd ook nog een rechtszaak door een verzekeraar verloren om de premies en-bloc te verhogen. Verzekeraars hebben een afwachtende houding aangenomen als het gaat om het offreren van de premie voor een WGA-eigenrisicodragerschap verzekeringen. Er komt een extra risico bij, de werknemer welke ziek uit dienst is gegaan en na 104 weken een WGA-uitkering ontvangt (Wet BeZaVa).

Uitstel naar 2017

Dat minister Asscher de samenvoeging van de WGA-vast en -Flex verplaatst naar 2017, betekent dat verzekeraars langer de tijd krijgen om zich voor te bereiden op dit extra risico. De uiteindelijke groep die daadwerkelijk voor rekening komen van de werkgevers vallen alleszins mee. Zwangerschapverlof, orgaandonatie, werknemers met een status als gevolg van een eerder uitkering en uitzendkrachten komen niet voor rekening van de werkgever. Er blijft een kleine groep over welke na 104 weken ziektewet een WGA-flex uitkering daadwerkelijk krijgen. Er geldt een eerstejaarsbeoordeling voor de Ziektewet om te beoordelen of zij inmiddels weer in staat zijn om te werken en daardoor wel of niet aanmerking komen voor een tweede jaar Ziektewetuitkering. Daarmee is de kans verkleind dat mensen een WGA-uitkering krijgen na een periode van 104 weken.

Eisen verzekeraars

De verzekeraars zullen eisen gaan stellen voor de werkgevers die eigenrisicodrager willen worden voor de WGA. Bijvoorbeeld dat de verzuimverzekering ook bij de verzekeraar wordt ondergebracht. Ook dat zij eigenrisicodrager zullen worden voor de Ziektewet. De gedachte hierbij is dat er sneller aan re-integratie kan worden gewerkt en dat (ex)-werknemers minder snel in de WGA instromen. Daardoor is het voor verzekeraars een beter verzekerbaar risico. Het is een hybride stelsel, dit betekent dat werkgevers er ook voor kunnen kiezen om bij het UWV te blijven. Vaak wordt er op korte termijn vergeleken en daardoor zijn werkgevers (8000) massaal teruggegaan naar het UWV. Verzekeraars ondervinden hier op dit moment de nadelen van, aangezien zij wel de WGA-uitkeringen maximaal 10 jaar moeten blijven betalen, maar geen premie meer ontvangen. Het zogenaamde uitlooprisico.

Geen oplossing WGA

Als een werkgever eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet en daarna weer terug wil naar het UWV, krijgt deze te maken met een opslag. Dit is de helft van de sectorpremie als ophoging, daardoor wordt het minder aantrekkelijk gemaakt om terug te keren naar het UWV. Het Ziektewet risico is slechts voor 104 weken en daarmee kan er makkelijk een vergelijking worden gemaakt op prijs. Dit is niet van toepassing en gaat ook niet op voor de WGA, aangezien dit risico 10 jaar is. 

Verzekeraars krijgen voor de WGA-flex samenvoeging nu wel een jaar uitstel, ook als werkgever eigenrisicodrager wordt of is voor de WGA, liet hij de WGA-flex schade achter bij het UWV. Vooralsnog verwacht ik hierin geen verandering in beleid van de minister. Om het hybride stelsel in stand te houden zal er meer moeten gebeuren. Als een werkgever op 1 januari een hogere premie kreeg van de verzekeraar kon hij terug naar het UWV tegen de minimumpremie en deze stijgt pas weer na 4 jaar. UWV kijkt namelijk 2 jaar terug (t-2). Een werknemer die zich ziek meldt in 2015 komt pas in 2017 in de WGA en dan krijgt de werkgever de rekening in 2019 (UWV kijkt in 2019 terug naar 2017). Bij een verzekeraar moet de financiële schadelast voor 10 jaar worden gereserveerd, zo is er een behoorlijk verschil in beide financieringsoplossingen tussen de twee verschillende partijen, waar bij de invoer van de Wet WIA voor gekozen is. Het uitstel van de samenvoeging is geen oplossing voor de hele WGA markt. Er zal echter nog een structurele oplossing bedacht moeten worden om de markt beter te laten werken.

Nederland uniek in Europa

Vergelijking in Europa laat zien dat Nederland een uniek stelsel heeft, waar werkgevers volledig 12 jaar financieel verantwoordelijk zijn voor het verzuim van de werknemer, ongeacht of het om een ski-ongeluk gaat (risque social) of om een bedrijfsongeval (risque professionel). Werkgeversorganisaties hebben onlangs hun geluid al laten horen, dat zij hierin verandering willen. De vraag is wanneer er een poldermodel oplossing komt waarin alle partijen zich kunnen vinden? Binnen 2 jaar ná de samenvoeging van de WGA-vast en –Flex, dus per 2019 wellicht?

Angelo Wiegmans is Register case- en caremanager (Rccm®) en specialist op het gebied van verzuim. Hij is eigenaar van Bedrijf Plus en helpt werkgevers bij organisatie-advies, bezwaarprocedures UWV, WGA-herbeoordelingen en de afweging te maken eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet.

Voor de lezers van Findinet schrijft hij een aantal keren per jaar een artikel. Meer informatie: info@bedrijfplus.nl of 073 – 521 71 36

GEEN REACTIES