Alphen aan den Rijn, wie gaat de schade betalen?

Van de hand van Mr. Robert Bakker verscheen een publicatie over de afhandeling van de aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt is door het omvallen van de kranen in Alphen aan den Rijn.

Lees deze publicatie

Het artikel richt zich met name op de diversiteit aan mogelijkheden om de schade te verhalen op de verzekeraars van de aansprakelijke partij.

Maar hoe zit het eigenlijk met de dekking die de eigen opstalpolissen bieden? Een rondgang langs de polisvoorwaarden van opstalverzekeraars leert ons het volgende:

Amsterdamse / Rotterdamse Beurspolissen NBUG

Gedekte Gevaren/gebeurtenissen

Het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen, vlaggen-, licht- en zendmasten, en/of het losraken van delen daarvan

Achmea Extra Uitgebreide Opstalverzekering

Schade aan gebouwen door botsingen

-I emand rijdt of vaart tegen de woning;

– Lading raakt de woning;

– Een gekapte boom raakt de woning. Ook gesnoeide takken;

– Er valt iets op of tegen de woning:

– Een kraan, heistelling, hoogwerker, windmolen, antenne of vlaggenmast;

Ook onderdelen hiervan of zaken die eruit vallen.

Achmea Uniekdekking

Wij verzekeren het woonhuis tegen materiële schade of verlies veroorzaakt door plotselinge en onverwacht van buiten komende onheilen.

Achmea Extra Uitgebreide Woonhuisverzekering

Wij verzekeren het woonhuis tegen materiële schade of verlies veroorzaakt door:

– aanvaring of aanrijding en lading die ergens afvalt of uitvloeit;

– het omvallen van kranen, hoogwerkers, heistellingen, windmolens, antennes, bomen en vlaggenmasten en/ of losraken van delen daarvan;

Deltalloyd Extra uitgebreid / compleet dekt

– aanrijding en aanvaring

De maatschappij vergoedt ook schade aan het woonhuis als gevolg van afgevallen of uitgevloeide lading.

– omvallen van heistellingen en kranen en het losraken van onderdelen daarvan

Deltalloyd Verzekering bedrijfsgebouwen

Verzekerd is schade door:

– het omvallen van bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten;

– het omvallen van en/of afbreken van delen van bomen, heistellingen, kranen, hoogwerkers, windmolens, vlaggenmasten en lichtmasten.

Ditzo Woonhuisverzekering:

– “Je bent verzekerd voor beschadiging van je woonhuis door het omvallen van kranen en heistellingen.”

– “Je bent ook verzekerd voor beschadiging van je woonhuis door het vallen van delen van aangrenzende gebouwen waaraan bouwwerkzaamheden plaatsvinden.”

– “Je bent verzekerd voor beschadiging van je woonhuis door aanrijding of aanvaring door een motorrijtuig of vaartuig. Ook schade die valt of vloeit ui voer- en vaartuigen is verzekerd.”

Goudse Verzekeringen

Ontstaat er tijdens de looptijd van de verzekering door een onverwachtse gebeurtenis schade aan de woning? En komt dit door een oorzaak die niet is uitgesloten in artikel 1.3? Dan vergoeden wij die schade.

Interpolis

– Schade doordat iemand tegen de woning rijdt of vaart;

– Schade door lading die ergens vanaf valt of ergens uitstroomt;

– Schade doordat er een kraan, hoogwerker, heistelling, windmolen, antenne, boom of vlaggenmast omvalt en tegen of op de woning valt.Of doordat er een onderdeel hiervan tegen of op de woning valt.

Nationale Nederlanden Basisdekking

– Aanrijding en aanvaring.

– Het omvallen van kranen en heistellingen

Reaal Woonhuisverzekering

Met de Reaal Woonhuisverzekering is schade aan of verlies van uw woning verzekerd. U bent verzekerd als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis.

Univé Woonhuisverzekering

Wij vergoeden schade aan de woning als gevolg van het omvallen van bomen, kranen en heistellingen of het vallen van onderdelen daarvan of daaruit.

Cascoverzekering van de kranen

En dan resteert nog de schade aan de kranen:

Schade aan het casco van zulke voertuigen wordt per definitie gedekt door de cascoverzekering die de eigenaar heeft afgesloten.

Diepgravend onderzoek

Momenteel wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak van dit ongeval. Natuurlijk is het belangrijk om te weten te komen welke partij of persoon heeft bedacht dat je zulke grote kranen hun zware werk kunt laten doen vanaf een ponton. Deze “deskundige” heeft klaarblijkelijk nog nooit een rondvaart gemaakt in de haven van Amsterdam of Rotterdam. Daar maakt men namelijk gebruik van bokken als men een schip moet lichten.

Bokken zijn vaste kranen die werken vanaf de korte kant van een vaartuig dat met name lengte heeft. Die lengte moet volstaan als tegengewicht tijden het heffen en de luchtkamer van dat vaartuig voorkomt dat het zinkt zodra er een zwaar object wordt opgetild met de kraan. Iedere idioot weet dat je het opgetilde object vervolgens niet kunt laten zakken aan de zijkant van de ponton. Want die kiepert dan om. Zoals in Alphen aan den Rijn geschiedde.

De grote vraag is nu of het rapport over de aansprakelijkheid voor het neerhalen van de MH17 meer of minder tijd in beslag zal nemen dan het rapport over de zoektocht naar de partij die aansprakelijk is voor het ongeval in Alphen aan den Rijn.

Het vinden van de bedenker van dit onzalige plan kan toch niet zo moeilijk zijn. Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. Waar bent u? Wees een kerel en stap naar voren! Dat scheelt misschien wel een miljoen aan onderzoekskosten.

Kraanmachinist neemt de benen

De kraanmachinist van de goed zichtbare kraan zag het gevaar op tijd en nam de benen. Hij hield zijn voeten droog!

Conclusie

De verzekeraars van de bewoners dekken de materiele schade en de bedrijfsschade.

De verzekeraars van de kranen dekken de schade aan de kranen.

De pontons lijken niet geleden te hebben.

Subrogatie?

En dan nog is het maar de vraag of en wanneer verzekeraars de door hen uitbetaalde schade zullen verhalen op de aansprakelijke partij.

Over dit onderwerp verscheen een interessante publicatie geschreven door Mr. P.S. de Graaf* en prof. mr. J.B. Wezeman

Lees deze publicatie

 

GEEN REACTIES