AFM wil wettelijk toezicht op productontwikkeling

Het toezicht wordt effectiever en consumenten worden beter beschermd als de AFM formeel toezicht kan houden op het productontwikkelingsproces.

AFM-bestuurders Hans Hoogervorst en Theodor Kockelkoren bepleitten deze verruiming van hun bevoegdheden waar een wetswijziging voor nodig is bij de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

“Het afgelopen jaar hebben wij feitelijke waarnemingen gedaan dat banken en verzekeraars concrete stappen zetten naar een organisatie die in het belang van de klant handelt. De AFM ziet ook dat verzekeraars concrete stappen zetten die voortkomen uit het programma VerzekeraarsVernieuwen dat sinds 2009 breed binnen de verzekeringssector loopt. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is hiervan een voorbeeld dat grotendeels betrekking heeft op Klant Centraal en in mindere mate op Klantbelang Centraal.

Overall is de AFM van mening dat, net als de Monitoring Commissie Code Banken, er bemoedigende eerste stappen zijn gezet, maar dat de urgentie in de financiële sector hoger moet worden”, schrijft de AFM in een notitie die ten grondslag lag aan hun pleidooi in de Tweede Kamer.

"De AFM ziet nog steeds voorbeelden van producten waar het belang van de klant niet centraal staat. Producten die gebaseerd zijn op prijsdiscriminatie tussen bestaande en nieuwe klanten, onnodig complexe of dure producten of producten met voorwaarden die onvoldoende in het belang van de klant zijn. Daarom zijn wij van oordeel dat een wettelijke verankering van toezicht op het product ontwikkelingsproces door de AFM nodig is om op juiste wijze een level playing field te creëren.

Er mag geen winstpremie zijn op het niet centraal stellen van het klantbelang. Marktpartijen die nu of in de toekomst de grenzen opzoeken als het gaat om de ontwikkeling, advisering en verkoop van producten voor de retailmarkt zullen niet gevoelig zijn voor een pittig gesprek met de toezichthouder als er geen formele maatregel mogelijk is. De AFM hecht er aan om op zo effectief mogelijke wijze toe te zien op een eerlijke en zorgvuldige dienstverlening aan consumenten. Naar onze stellige overtuiging wordt het toezicht van de AFM effectiever en worden consumenten beter beschermd indien wij formeel toezicht kunnen houden op het product ontwikkelingsproces."

GEEN REACTIES