AFM-Stappenplan hersteladvies beleggingsverzekeringen

Adviseurs die hun klanten helpen met mogelijke financiële gevolgen van beleggingsverzekeringen kunnen gebruik maken van een stappenplan dat de AFM heeft opgesteld.

“Het is”, aldus AFM, “een hulpmiddel om in het belang van de klant te komen tot een goede oplossing voor klanten die door hun beleggingsverzekering gaten oplopen in hun financiële planning. Dit kan bijdragen aan herstel van vertrouwen in de financieel adviseur. De AFM wijst consumenten met een beleggingsverzekering er dringend op om in actie te komen.”

De AFM heeft in haar nieuwsbrief van 29 november 2011 al aandacht besteed aan de manier waarop adviseurs om zouden moeten gaan met hun adviezen over lopende beleggingsverzekeringen. De rol van de adviseur bij de begeleiding van deze klanten met een beleggingsverzekering is hierin besproken. Ook is uitgelegd waaraan een hersteladvies moet voldoen. De AFM heeft hierop vragen gekregen over de manier waarop een adviseur het proces rond het hersteladvies kan vormgeven en wil adviseurs hier graag bij helpen.

De AFM heeft in de markt gezocht naar voorbeelden die illustreren hoe een goed hersteladvies wordt vormgegeven.

Op basis van deze voorbeelden en gesprekken met kenners van de advisering is een stappenplan opgesteld aan de hand waarvan adviseurs het hersteladvies vorm kunnen geven. De AFM heeft in de markt geconstateerd dat adviseurs die het hersteladvies goed vormgeven, dit doen op een soortgelijke wijze als in het stappenplan wordt beschreven.

Uitgangspunt in het hersteladvies is het doelherstel van de klant: is het nog (realistisch) mogelijk om de oorspronkelijke doelstelling te behalen? Zo niet, hoe kan de positie van de klant dan zoveel mogelijk worden verbeterd? AFM: “Het is belangrijk dat u als adviseur uw klanten actief benadert: dat is dé manier om te voorkomen dat in de toekomst klanten hun doelstelling, voor hen mogelijk onverwacht, niet halen. Het stappenplan gaat uit van de situatie dat de adviseur zijn eigen, huidige klanten helpt.”

GEEN REACTIES