AFM staat sympathiek tegenover een gelijk fiscaal speelveld

Hypotheekaanbieders kunnen de nazorg berekenen in de aftrekbare rente; de kosten van een serviceabonnement zijn niet aftrekbaar.

Hoe kijkt de AFM aan tegen het feit dat de kosten van nazorg bij een bank op deze manier fiscaal aftrekbaar zijn en de kosten van bv. een serviceabonnement via een financieel adviseur niet? Dat is één van de vragen van financieel adviseur Ard Op ’t Landt FFP bij ‘AFM Marktdiscussies’ op LinkedIn.

De AFM is plezierig open in haar antwoord: “De AFM staat sympathiek tegenover een gelijk fiscaal speelveld, maar de besluitvorming hierover ligt bij de politiek. De wetgever en daarbij ook de belastingdienst bepalen de regels rondom het fiscaal af trekken van de kosten van nazorg.”

Een uitspraak die intermediairorganisaties kan inspireren om dit onderwerp (nogmaals) onder de aandacht van politiek Den Haag te brengen.

Datzelfde zou kunnen gelden voor een ander pijnpunt dat Op ’t Landt aansnijdt: Moet een bank in het kader van transparantie niet vertellen welk gedeelte van de rente (0,1%, 0,2%, 0,3% of meer?) is bedoeld voor de bekostiging van nazorg?

De AFM hierover: “Er is geen wettelijke verplichting voor de aanbieder om op dit punt transparant te zijn. Als AFM vinden wij het wel belangrijk dat de klant met de juiste informatie in staat wordt gesteld om een goede beslissing te maken.”

De AFM laat in het midden op welke wijze die juiste informatie zou moeten kunnen worden afgedwongen.

Met andere woorden: vindt de AFM deze transparantie belangrijk genoeg om dat bijvoorbeeld in de komende wetgevingsbrief bij de minister van Financiën aan te kaarten?

De AFM gaat niet zo ver om aanbieders verschillende bedieningsconcepten op te leggen.

Ard Op ’t Landt zou het geen slecht idee vinden wanneer banken de klant de mogelijkheid moet bieden om af te zien van nazorg om zodoende een rentekorting te krijgen.

“De klant heeft de mogelijkheid om af te zien van nazorg”, is de reactie van de AFM. “Dat betekent de nazorg die verder reikt dan de wettelijke zorgplicht. De klant, met behulp van de adviseur, moet wel eerst een overwogen keuze maken en bepalen of nazorg in zijn situatie verstandig is of niet en of het dus verstandig is om af te zien van nazorg. Aan de andere kant heeft een aanbieder het recht om zijn bedieningsconcept zo in te richten, dat zij alleen producten aanbiedt in combinatie met nazorg. Als de klant dat niet wil dan moet hij dit meenemen in zijn afweging om met een bepaalde adviseur en aanbieder in zee te gaan.”

GEEN REACTIES