AFM: Regeerakkoord versterkt 70%-mythe

Het Regeerakkoord helpt niet om de hardnekkige mythe dat je pensioen 70% van je laatstverdiende brutoloon zal bedragen te bestrijden.

Dat zei AFM-bestuurder Harman Korte op het Jubileumcongres van de NVVK de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet).

“Onderzoek wijst uit dat de mythe dat je pensioen 70% van je laatstverdiende brutoloon zal bedragen hardnekkig is. En dat terwijl we in het regeerakkoord lezen dat 70% van het gemiddeld verdiende brutoloon de algemeen aanvaarde maatschappelijke norm is. Deskundigen onder ons weten hoe groot het verschil kan worden tussen de mythe en deze norm, vooral als de indexatie van de pensioenaanspraken in de opbouwfase onvolledig is. Nee, het helpt niet bij de bestrijding van de mythe dat in de regeerakkoordnorm ook dat percentage van 70 voorkomt.”

De mens Max

Voor een goede pensioenvoorlichting gaat de AFM uit van ‘de mens Max’.

Korte: De mens Max:

  • Reduceert complexiteit en gebruikt heuristieken om snel beslissingen te nemen;
  • Is tevreden met suboptimaal resultaat;
  • Vermijdt onzekerheden, en is onrealistisch optimistisch;
  • Is gericht op korte termijn belangen, weinig wilskracht

De herkenbare inzichten in wat wij van Max weten zijn de gelaagdheid, het expliciteren van een handelingsperspectief en het de deelnemer zo makkelijk mogelijk maken: hij heeft immers weinig tijd en beperkte motivatie.

Harman Korte geeft vervolgens in zijn speech de kerrpunten aan van moderne pensioenvoorlichting:

Sluit aan bij informatiebehoefte deelnemer

  • Vormvrijheid waar mogelijk, standaardisatie waar nodig;
  • Maak meer gebruik van digitale communicatie;
  • Help de deelnemer met het verkrijgen van pensioeninzicht.

GEEN REACTIES