AFM: Rabo handelt niet in lijn van passend advies

AFM: рZonder nadenken iedereen hetzelfde bankspaarhypotheekproduct adviseren is niet in lijn van passend adviesс

AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren werd op het SEH-congres uitgedaagd een uitspraak te doen over de strategie van Rabobank. Deze bank adviseert vrijwel alleen nog bankspaarhypotheekproducten. Kockelkoren antwoordde dat de AFM deze ontwikkeling met gefronste wenkbrauwen volgt. “Het is niet in de lijn van passend advies om zonder nadenken iedereen hetzelfde product te adviseren.” Hij voegde daaraan toe dat de AFM marktpartijen niet afrekent op het algemeen beleid. “We bekijken per dossier of sprake is van passend advies. Blijkt dat niet het geval, dan nemen we een maatregel.”

Rabobank heeft recent een aantal boetes van de AFM moeten incasseren in verband met overkreditering. Zie hiervoor ook ThemaMagazine Hypotheken-Archief, pag. 22-23.

GEEN REACTIES