AFM: Pensioeninformatie moet op de schop

De UPO geeft slechts nominale bedragen. Scenario’s zijn afwezig. De deelnemer wordt niet geprikkeld om zijn UPO-gegevens te raadplegen, en het ontbreekt aan een relevante alertering.

Het zijn slechts enkele punten van kritiek die de AFM uit in het Visiedocument pensioenuitvoering.

Als het aan de toezichthouder ligt, gaat de volledige pensioeninformatie op de schop. Dat geldt niet alleen voor de UPO’s en het Pensioenregister dat de gegevens aan de overzichten ontleent, maar ook voor de startbrief. “Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat het lastig is om de startbrief zowel volledig te laten voldoen aan alle wettelijk eisen als begrijpelijk te maken. Bovendien is de verstrekking eenmalig; wijzigingen in de pensioenregeling moeten op andere wijze aan de zittende deelnemers worden gecommuniceerd. Om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen zal een deelnemer vaak gedwongen zijn zelf actief te gaan zoeken naar en in het pensioenreglement, zijnde een tamelijk juridisch dus hoogdrempelig document.”

Overzicht, geen inzicht

“Een deelnemer kan zich een overzicht verschaffen van zijn pensioendata”, aldus de AFM. “Dat kan hij doen door het hem gestuurde UPO en de startbrief te bestuderen, maar deze documenten kennen nog een hoge drempel om kennis van te nemen. Hij kan zichzelf op de site van het Pensioenregister letterlijk een beeld verschaffen van hoeveel pensioen hij op welk moment tegemoet kan zien. Beide weergaven van UPO-data bieden de deelnemer geen inzicht in de keuzemogelijkheden, waarvan gelukkig wel sprake is met de pensioenplanner op de site van Pensioenkijker.

De deelnemer wordt echter in geen van de gevallen over een drempel geholpen om kennis te nemen van zijn toekomstig pensioeninkomen. Hij wordt ook niet geholpen met toegang tot persoonlijke hulp bij financiële keuzes. Het gaat dan om keuzes die hij desgewenst meent te moeten maken als onderdeel van zijn totale huidige en toekomstige financiële situatie.” Verbeteringen

De AFM stelt onder meer de volgende verbeteringen voor:

  • Om het risico op essentiële misvattingen te verkleinen zou het UPO meer en betere informatie moeten bevatten over invloed van risico´s en onzekerheden op het pensioen.
  • Het Pensioenregister moet toegang krijgen tot 3e pijlerproducten en de financiële gevolgen van echtscheiding en arbeidsongeschiktheid in kaart brengen.
  • De data van het Pensioenregister moeten ingebracht kunnen worden in een planner zoals de Pensioenkijker die op de website aanbiedt. De AFM voelt in dat verband wel iets voor de integratie van Pensioenkijker en Pensioenregister tot één bron op internet.
  • Geldwinkels moeten in staat zijn het toekomstig pensioeninkomen te plaatsen in de context van de gehele financiële situatie, “zoals met name (toekomstige) uitgaven in verband met de aflossing van de hypotheek”. (zie ook Geldwinkel-idee loopt uit de hand)
  • Het verstrekken van een Pensioenbijsluiter die inzicht biedt in de relatieve kwaliteit van de pensioenregeling.

GEEN REACTIES