AFM over GHF, NHG en standpunt De Jager

рDe standaard meetlat ligt niet op 108 maar op 106%. Alleen in individuele gevallen met een solide dossier is de NHG-norm toegestaan.с

Findinet vroeg de AFM naar haar reactie op de antwoorden van De Jager en de commentaren die deze hebben losgemaakt.

Dat de banken primair vasthouden aan hun eigen gedragscode vindt de AFM een goede zaak.

Woordvoerder Martijn Pols: “Hoe dichter de financiering bij de 100% van de marktwaarde van de woning blijft, hoe beter wij dat vinden.” Waaraan hij toevoegt “dat de AFM het geen bezwaar vindt dat de NHG-norm van 108% wordt gehanteerd in de enkele gevallen dat dat nodig is. Wel stellen we daarbij de voorwaarde dat sprake is van NHG-garantie en een solide dossier waarin tot uiting komt dat in dit individuele geval een hogere financiering verantwoord is.”

Met dit standpunt zitten de minister en de AFM volledig op één lijn, zegt Pols. “Anders dan wel gesuggereerd is heeft de minister de code van de banken niet ingeruild voor de ruimere normen van de hypotheekgarantie. Ook hij stelt wel degelijk eisen aan de financiering van 108% van de marktwaarde van de woning.” Wat zei de minister? “De AFM zal hypothecaire kredietverlening tot 108% bij een overdrachtsbelastingpercentage van 2%, NHG garantie en een solide dossier niet sanctioneren.” De AFM benadrukt de term ‘solide dossier’ en geeft daarbij als uitleg dat de 108%-regel bij uitzondering toegepast kan worden als dat het klantbelang niet schaadt.

Betekent dit dat de AFM alle ‘108%-dossiers’ nu extra onder de toezichtschijnwerper gaat leggen? “Ook een financiering van 6% boven de marktwaarde brengt extra risico’s voor de huizenbezitter met zich mee. Wij blijven alle dossiers op hun merites beoordelen en handhaven onze doelstelling om echte excessen aan te pakken”, nuanceert Pols.

Zie ook: De Jager over NHG- en GHF-norm (pdf)

GEEN REACTIES