AFM over communicatie rond beschikbare premieregelingen

De informatie met betrekking tot bp-regelingen kan beter vindt AFM die samen met het Verbond een aantal aanbevelingen heeft opgesteld.

Werknemers moeten met informatie van pensioenuitvoerders en werkgevers voldoende overzicht kunnen creëren, inzicht kunnen krijgen en zo nodig actie kunnen ondernemen voor een passend pensioen, vindt AFM. En daar schort het hier en daar nog aan. Om die informatie te verbeteren komen AFM en het Verbond van Verzekeraars tot de volgende aanbevelingen:

  • Werkgevers (en adviseurs) en verzekeraars moeten werknemers goed informeren over de hoogte van de investering in de pensioenopbouw van medewerkers.
  • Verzekeraars moeten werkgevers goed informeren over de totale kosten van de regeling in verschillende scenario’s. Zij kunnen dit eventueel samen met adviseurs doen.
  • Verzekeraars moeten, eventueel samen met werkgevers, werknemers goed informeren over de risico’s die voor hen wel en niet verzekerd zijn, zoals nabestaandenpensioen en verschillende typen arbeidsongeschiktheidsdekking.
  • Verzekeraars moeten, eveneens eventueel samen met werkgevers, werknemers goed informeren over de beleggingsrisico’s en de waarde en kosten van mogelijke garanties.
  • Een basispensioenproduct moet een zo compleet mogelijke dekking geven, dus inclusief partnerpensioen en een arbeidsongeschiktheidsdekking.

Uit het onderzoek van de AFM komen de volgende bevindingen naar voren:

  • een verlaagde of vlakke premiestaffel leidt ertoe dat het pensioen op de pensioendatum minder dan 70% van het gemiddelde inkomen bedraagt
  • sommige pensioenproducten kennen beperkingen in de dekking gedurende een bepaalde periode direct na aanvang van de deelneming
  • garantieproducten zijn vaak moeilijk te begrijpen en de kostprijs van de garantie is vaak niet duidelijk
  • de verstekte informatie over een pensioenproduct is niet altijd compleet en niet altijd consistent

In een folder geeft de AFM werkgevers (en hun adviseurs) en werknemers handvatten voor het afsluiten van een beschikbare premieregeling.

GEEN REACTIES