AFM: eind vorig jaar veel onzekerheid omtrent beleggingsverzekeringen

De constatering van AFM dat veel huishoudens nog in het duister tasten over hun polis is gebaseerd op gegevens die een minstens een halfjaar oud zijn.

Het persbericht waarin AFM recent publiceerde dat één op de vijf huishoudens niet weet of ze hun doelkapitaal halen is gebaseerd op de consumentenmonitor najaar 2012. Op grond daarvan meldt de toezichthouder ook: “Van ruim twee op de drie polissen is onbekend hoeveel financiële schade ermee is geleden. Een half miljoen huishoudens weet niet of ze een beleggingsverzekering hebben.”

Terecht roept de AFM consumenten op om in actie te komen. Datzelfde geldt voor het feit dat de toezichthouder er bij aanbieders en adviseurs op aandringt hun klanten duidelijkheid te verschaffen.

Minder fraai is het dat hier niet aan toegevoegd wordt dat de uitkomsten van de monitor van vorig jaar niet de actuele situatie weerspiegelen. Uit de Kamerbrief  met betrekking tot het flankerend beleid van eind april blijkt immers dat er in het laatste halfjaar belangrijke stappen gezet zijn door verzekeraars. Daardoor is de situatie van eind vorig jaar en nu niet vergelijkbaar en geven de door AFM genoemde getallen niet de realiteit van vandaag weer.

De AFM dringt er bij verzekeraars en adviseurs opnieuw op aan om zo spoedig mogelijk hun klanten te waarschuwen voor tekorten en te helpen met oplossingen. Zij heeft een stappenplan gemaakt voor adviseurs voor het geven van hersteladvies bij beleggingsverzekeringen.

“Het is belangrijk dat consumenten met een beleggingsverzekering nu inzicht hebben in de situatie waarin ze verkeren om in de toekomst niet in financiële problemen te komen. Doordat ze bijvoorbeeld de hypotheek niet volledig kunnen aflossen of een lager pensioen hebben dan verwacht. De toekomst ziet er dan financieel anders uit dan gepland.

Verzekeraars en adviseurs hebben beide een verantwoordelijkheid om te zorgen dat consumenten weten waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen om hun doelkapitaal toch zoveel mogelijk te behalen. De consument kan bij zijn oorspronkelijke adviseur terecht voor een kosteloos hersteladvies.”

GEEN REACTIES