AFM-dwangsom bewijst hoe groot behoefte aan integer advies is

Klanten lenen geld via een bemiddelaar en geven hem een deel in beheer terug als bankgarantie of bouwdepot zonder schriftelijke overeenkomst.

De tussenpersoon Finade in de buurt van Deventer heeft een brede dienstverlening. Hij adviseert verzekeringen, hypotheken en consumptief krediet. Een wandeling langs Google leert dat het bedrijf indertijd ook actief was op de tweede huizenmarkt in Turkije, maar de websites daarover zijn inmiddels verwijderd. Dat is niet het geval met de website van Finade die nog altijd actief is, hoewel de AFM-vergunning is ingetrokken.

De AFM werd op het spoor van Finade gezet toen zij een melding ontving over een tweetal consumenten waarvoor Finade heeft bemiddeld in een consumptief krediet. Finade zou de consumenten geadviseerd hebben om het geld wat ze met dit krediet van de bank verkrijgen bij Finade aan te houden als bouwdepot. De consumenten hebben vervolgens geld overgemaakt naar de bankrekening van Finade. Zij krijgen geen tot moeizaam contact met Finade over de terugbetaling van het geld.

De AFM doet een boekenonderzoek op 14 november 2013. De toezichthouder sprak toen ook met eigenaar Manso y Cabreros over onder meer transacties op de bankrekeningen van Finade en de heer de heer Manso y Cabreros zelf. De eigenaar verklaarde dat dit leningen van consumenten aan Finade betreffen en dat afspraken hierover niet schriftelijk zijn vastgelegd.

Voor alle zekerheid heeft Finade vijf dagen later de AFM de vergunningen in te trekken.

Op verzoeken van de AFM om gespecificeerd op te geven aan welke klanten Finade nog geld verschuldigd was. Daarop volgde geen reactie. En de AFM moest hetzelfde ervaren als de klanten: contact blijkt onmogelijk. De telefoon wordt niet opgenomen.

Bij het intrekken van de vergunning heeft het advies-/bemiddelingskantoor drie maanden de tijd om de portefeuille elders onder te brengen. Het ziet er niet naar uit dat dit inderdaad gebeurd is.

.
Nu Finade niet vertelt aan wie zij nog geld schuldig is en ook niet of daarover afspraken zijn gemaakt heeft de AFM een last onder de dwangsom opgelegd. Sinds 18 februari 2014 is Finade verplicht de dwangsom te betalen. Iedere dag dat Finade niet volledig aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000 tot een maximum van €50.000. De vraag is hoeveel vergeefse telefoontjes de AFM eraan gaat besteden om dat geld binnen te krijgen.

Ook deze casus laat weer zien dat veel consumenten onjuiste beslissingen nemen als het gaat om financiële zaken. Zij laten zich veelal leiden door hun gevoel en blijken zelfs bereid zonder onderliggend contract hun geld in beheer te geven. Dit feit bewijst eens te meer dat de gemiddelde consument behoefte heeft aan laagdrempelig onafhankelijk én integer advies. Ook al moet voor dat advies apart betaald worden, dan nog zullen de kosten niet opwegen tegen de ‘schade’ die zonder dat advies kan worden opgelopen. Dat geldt voor de advisering met betrekking tot de keuze van een passend product en evenzeer tot de keuze van een vertrouwde financiële onderneming.

Meer over de Finade-zaak op de website van AFM

GEEN REACTIES