AFM-Consumentenmonitor Hypotheken

Een kwart van de consumenten van wie hypotheek rentevastperiode verliep, geeft aan dat prolongatievoorstel niet aan verwachtingen voldeed.

 • Betaling intermediair en hypotheekwinkel steeds vaker op basis van fixed fee.
 • Afsluiting overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek neemt toe.
 • Loan to value minder vaak boven 112%.
 • 60% van de afgesloten hypotheken heeft een aflossingsvrije component.
 • Eén op de vijf hypotheeksluiters geeft drie juiste kenmerken aflossingsvrije hypotheek aan.


Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Consumentenmonitor najaar 2010 Hypotheken, die de AFM recent heeft gepubliceerd.

Het rapport beschrijft de ontwikkelingen in het financiële keuzegedrag van consumenten die in de periode mei 2010 tot en met oktober 2010 een hypotheek hebben afgesloten. Het veldwerk vond plaats in de periode november 2010.

Verdere gegevens:

Hypotheeksituaties

 • Binnen hypotheeksluiters is het aantal starters vergeleken met een half jaar geleden gedaald (van 32% naar 25%).
 • Het percentage hypotheeksluiters die doorstromen naar een andere koopwoning daalt gestaag (24% in eerste kwartaal 2009 naar 17% in het derde kwartaal van 2010).

Hypotheekvormen

 • De aflossingsvrije hypotheek wordt het meest afgesloten: 60% van de afgesloten hypotheken heeft een aflossingsvrije component.
 • Aantal spaarhypotheken is gedaald ten opzichte van een half jaar geleden (van 35% naar 27%), grootste deel daling gecompenseerd door stijging in aantal bankspaarhypotheken (van 17% naar 22%).
 • (Bank)spaarhypotheken worden significant vaker afgesloten door starters (45% bankspaarhypotheek, 36% spaarhypotheken).
 • Bankspaarhypotheek significant vaker grootste onderdeel van hypotheek, stijging van 11% naar 17%
 • Meerderheid (65%) leent niet meer dan de waarde van het huis

oriëntatie/afsluiten 

 • Persoonlijk gesprek staat met grote voorsprong op nummer één als het gaat om het inwinnen van informatie (87%). Internet volgt op geruime afstand op de tweede plaats (26%).
 • Meeste persoonlijke gesprekken gevoerd met bank (64%). Tussenpersoon (49%) en hypotheekwinkel (38%) volgen op afstand.
 • Er wordt veelal met slechts 1 aanbieder binnen een kanaal gesproken.
 • Totale duur van alle adviesgesprekken is gemiddeld bijna 6 uur. Zelf besteedt men gemiddeld 4,5 uur aan het zoeken naar informatie over de hypotheek.
 • Hypotheek wordt vrijwel altijd persoonlijk afgesloten.
 • Er wordt significant vaker een overlijdensrisicoverzekering bij hypotheek gesloten.

(Hypotheek)adviseur

 • 58% van de sluiters verwacht dat de adviseur hen schriftelijk mee moet delen wat hij verdient.
 • Beloningstransparantie bij hypotheekwinkel en assurantietussenpersoon neemt toe (respectievelijk van 54% naar 71% en van 50% naar 57%).
 • Adviseur wordt veelal betaald op basis van provisie (34%). Fixed fee is vergeleken met een jaar geleden significant gestegen (van 13% naar 20%).
 • Ruim eenderde van de hypotheeksluiters geeft aan dat de adviseur niet heeft aangegeven hoe hij wordt beloond. Met name adviseurs van banken geven dit volgens hypotheeksluiters niet aan (58%).
 • 29% van de hypotheeksluiters vindt het aantal documenten dat men meekrijgt te veel. Onder starters is dit zelfs 4 op de 10.

Hypotheekrentevast periode verlopen

 • Verlengen van hypotheek meest gekozen optie (76%). Slechts 6% switcht van aanbieder.
 • Eén op de tien is minder dan een maand van tevoren geïnformeerd.
 • 5% wordt helemaal niet geïnformeerd.
 • Als men een nieuw aanbod kreeg voorgelegd voldeed dit in een kwart van de gevallen niet aan de verwachtingen.

(LTV * <100%)

 • Kwart starters heeft een Loan to Value hoger dan 112%.
 • Percentage hypotheken gesloten met NHG flink gestegen (van 62% in het eerste kwartaal van 2010 naar 71% in het derde kwartaal).

GEEN REACTIES