(Findinet) AEGON: zzp-er kan collectief pensioen opbouwen

Europees recht staat de vorming van een PPI voor zzp-ers toe. In Nederland is een aanpassing in de Wft al voldoende. AEGON heeft om die aanpassing verzocht.

Zoals bekend kunnen zzp-ers zich nu alleen als individu verzekeren. Een collectieve opbouwmogelijkheid kan financieel voordelig zijn en de deelnemer meer invloed geven op de inhoud van de pensioenregeling . AEGON is er voorstander van dat zzp-ers keuzevrijheid hebben in hun pensioenopbouw, bijvoorbeeld door deelname aan een premiepensioeninstelling (PPI). Sinds 1 januari 2011 kunnen pensioenregelingen van werkgevers en werknemers uitgevoerd worden in de PPI. Maar voor zzp-ers staat die mogelijkheid niet open.

Aanpassing voldoende

AEGON heeft het Expertisecentrum Pensioenrecht van de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek laten doen naar deze problematiek. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de Europese regelgeving toetreding van zzp-ers tot een PPI mogelijk maakt. Een aanpassing in de Wet op het financieel toezicht zou al voldoende zijn.

AEGON zal de minister vragen de Wft op dit punt aan te passen. Dan kan de zzp-er in ieder geval in de derde pijler van het pensioenstelsel via de PPI pensioen opbouwen. Daarnaast pleit AEGON ervoor om zzp-ers de mogelijkheid te bieden in de tweede pijler pensioen te laten opbouwen. Als ook deze horde wordt genomen, zijn alle wettelijke en fiscale belemmeringen voor een volwaardige pensioenopbouw door zzp-ers weggenomen. Zij worden dan feitelijk gelijk behandeld als werknemers in loondienst.

Alternatief

Een alternatieve oplossing is om iedere belastingplichtige dezelfde fiscale ruimte voor pensioenopbouw te geven. Eerder deed een commissie van de Vereniging voor Belastingwetenschap onder voorzitterschap van AEGON-directeur Herman Kappelle onderzoek naar knelpunten in het fiscale systeem van oudedagsvoorzieningen. Die stelt een nieuw stelsel voor waarin iedere belastingplichtige, ongeacht of hij werknemer of zzp-er is, dezelfde aftrekruimte heeft.

Findinet besprak dit nieuwe stelsel in het artikel Blauwdruk nieuw fiscaal pensioensysteem. Daar kunt u ook de integrale ‘Blauwdruk’ downloaden.

GEEN REACTIES