AEGON werkt aan formule voor efficiënt AOV-advies

AEGON werkt aan een AOV-propositie waar geautomatiseerd advies onderdeel van is. рWij voorzien dat adviseurs na het provisieverbod een geheel nieuwe strategie moeten kiezen.с

Dit onthult Jos A. van Dam, Marktmanager Inkomensverzekeringen bij AEGON in het ‘Dossier AOV’ in het Findinet-vakblad Branche in Beweging.

“De aandacht die nu nog erg gericht is op product en premie zal verschuiven naar de combinatie van productinhoud en advies. En daarmee naar de hoogte van de advieskosten. Straks gaat het echt aankomen op de wijze van advisering en de kosten die daarmee gemoeid zijn.”

Het is de vraag of een zzp-er, die een AOV nu al te duur vindt, bereid is vanaf 2013 ook nog eens apart gaat betalen voor een advies waarin uren werk is gaan zitten.

“Maar wel een probleem dat je moet oplossen”, zegt Van Dam. “Het is maatschappelijk gezien immers niet verantwoord om de ondernemers met een inkomen van zeg minder dan 40.000 euro de toegang tot fatsoenlijk advies te ontzeggen. Juist die groep zal behoefte hebben aan advies omdat deze ondernemers niet in staat zijn ongezien een product met alle toeters en bellen aan te schaffen. Daar past maatwerkadvies bij. De vraag hoe je zo’n advies betaalbaar houdt is daarbij is de kernvraag.”

“Je kan als adviseur aan de hand van een lange vragenlijst gaan aantonen dat een ondernemer een aov nodig heeft. Maar je kunt ook een ander, veel efficiënter uitgangspunt nemen, namelijk door uit te gaan van een aantal aannames. Je bewijst daarmee ook je klant een dienst, want je maakt daardoor de verschillende praktijksituaties inzichtelijk. Vervolgens vertaal je de aannames in een product en dan ga je met je klant na of dit het product is dat bij zijn situatie past.” Van Dam werkt dit idee in het interview concreet uit en zegt dat AEGON in maart een systeem op de markt wil brengen waarbij het advies voor een deel geautomatiseerd kan plaatsvinden.

“Wij voorzien dat adviseurs na het provisieverbod een geheel nieuwe strategie moeten kiezen. Daarbij staat het voor ons vast dat de aov behoort tot de adviesproducten bij uitstek. We zijn de uitdaging aangegaan om een werkbare formule te vinden voor een efficiënt advies dat uiteraard zo goed mogelijk voldoet aan de eisen van de AFM. Met de propositie waar geautomatiseerd advies onderdeel van is die AEGON nu voor het intermediair voorbereidt geeft de maatschappij invulling aan waaruit volgens haar een rbeidsongeschiktheidspropositie moet bestaan, namelijk product plus advies, een onlosmakelijke combinatie. Wat is logischer dan ook advies als een product te benoemen? De adviseur heeft er alle belang bij dat dit als zodanig wordt herkend. Dat product heeft meer in zich dan advies en bemiddeling, maar bewijst vooral zijn waarde als er iets aan de hand is. Op dat moment kan de adviseur ook zijn rol weer pakken en zich erop beroemen dat hij ingangen heeft bij de verzekeraar die anderen niet hebben. Adviseurs zouden dat als een unique selling point op hun website moeten zetten.”

Lees het hele interview in Branche in Beweging

GEEN REACTIES