Keuringsprotocollen PKVW 2011

Er zijn keuringsprotocollen opgesteld zodat de eisen van het Politiekeurmerk eenduidig beoordeeld kunnen worden.

In de handboeken Politiekeurmerk Nieuwbouw 2011 en Bestaande Bouw 2011 staan de huidige eisen en aanbevelingen van het PKVW beschreven. Om er voor te zorgen dat certificatie- en inspectie-instellingen deze eisen en aanbevelingen op een eenduidige wijze beoordelen, zijn er keuringsprotocollen opgesteld.

Voor het schrijven van deze keuringsprotocollen is een aparte werkgroep geformeerd. Hierin waren een certificatie-instelling, een inspectie-instelling, de werkgroep Kwaliteitsbeheer, de CCV-afdeling Conformiteitschema’s en het servicebureau van het programma Veilig Wonen vertegenwoordigd.

Het Keuringsprotocol PKVW Nieuwbouw is verbonden aan het handboek PKVW Nieuwbouw 2011.

Het Keuringsprotocol PKVW Bestaande Bouw is verbonden aan het handboek PKVW Bestaande Bouw 2011.

GEEN REACTIES