Aegon-product vangt pensioenbezuinigingen op

Aegon introduceert voor werkgevers en werknemers het Aegon Persoonlijk Pensioen: een pakket producten dat tekorten in ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen opvangt.

Werknemers kunnen vanaf 1 januari 2015 zelf of via hun werkgever extra geld opzijzetten om de bezuinigingen op de pensioenen te compenseren.

Hoewel de wetgeving rond het nettopensioen nog niet helemaal rond is, biedt Aegon vanwege de urgentie toch alvast de mogelijkheid om ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari via het nettopensioen aan te vullen. Die mogelijkheid is bedoeld voor werknemers die meer dan 100.000 euro per jaar verdienen. Aegon biedt werkgevers de mogelijkheid in hun pensioenregeling nettopensioen op te nemen, óók als ze hun pensioenregeling elders hebben ondergebracht. Mochten de kabinetsplannen anders uitpakken dan nu verwacht, dan past Aegon het product daarop aan.

De aanvulling van het ouderdomspensioen gebeurt vanuit een beschikbarepremieregeling; het nabestaandenpensioen wordt aangevuld met een nabestaandenpensioen op risicobasis. Voor beide dekkingen geldt: de premies worden uit het nettoloon betaald, de uitkering is ook netto. .
Er wordt bij aanvang van het aanvullende nabestaandenpensioen geen medische waarborg gevraagd. Vorige week luidde Aegon de noodklok over de risico’s die nabestaanden van werknemers na 1 januari lopen en pleitte daarom voor uitstel. Het financiële drama dat dreigt, kan via het nettopensioen worden afgewend. Als het inderdaad tot uitstel van de wetgeving komt, kan de werknemer besluiten voorlopig alleen zijn ouderdomspensioen aan te vullen.

Bijspaarmogelijkheid

Ook voor de terugval in pensioenopbouw van gemiddeld 12 procent die geldt voor álle werknemers komt Aegon met een bijspaarmogelijkheid. Werknemers die bij Aegon pensioen opbouwen krijgen binnenkort een persoonlijk bericht waarin wordt uitgelegd welke terugval in pensioen voor hen geldt, en hoe die met een combinatie van (geblokkeerd) beleggen in life cycle fondsen en sparen, plus een Anw-hiaatverzekering kan worden gecompenseerd

GEEN REACTIES