AEGON praat met pensioenadviseurs over ‘stoppen of doorgaan”

Van de tussenpersonen die nu pensioenadvies geven, stopt naar verwachting 75% na invoering van de pensioenvergunning. AEGON praat met zijn klanten over doorgaan of stoppen.

Frits Bart, directeur Pensioen van AEGON Intermediair, heeft zojuist een serie roadshows voor tussenpersonen afgesloten. “Uit de markt horen wij de verwachting dat driekwart van de tussenpersonen de pensioenpraktijk gaat stoppen. Uit eigen onderzoek onder AEGON-relaties blijkt nu dat 46% van plan is door te gaan.” Daarnaast geeft 15% aan het nog niet te weten. Slechts 7% weet nu al dat ze met pensioenadvisering stoppen, maar dat betreft kleine portefeuilles. 32% heeft niet gereageerd.

Zeker weten

Over het verloop van de roadshows is Bart tevreden. “Het doel was om het intermediair bewust te maken van de effecten voor hun bedrijfsvoering van de nieuwe eisen van de AFM.” Die eisen zijn vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht, de Wft. “Pensioenadvies wordt nu ook formeel een echt vak en dat is een goede ontwikkeling. Dat heeft wel als gevolg dat veel adviseurs die pensioen ‘erbij’ doen, niet meer aan de eisen kunnen voldoen en daarom afhaken. Diverse intermediairs hebben naar aanleiding van de roadshow die ze hebben bijgewoond, aangegeven nu zeker te weten te zullen stoppen.  “Wij denken dat die ontwikkeling goed is voor zowel de mkb-werkgevers als hun werknemers. Pensioen is en blijft een complex financieel product en heeft, net als een hypotheek, een lange looptijd en een flinke invloed op de portemonnee van werkgever en werknemer. De kwaliteit van de advisering kan dus niet goed genoeg zijn”, aldus Frits Bart.

Strenge eisen

Bart verwacht dat de tussenpersonen zich in snel tempo gaan specialiseren in een segment van de pensioen- en verzekeringsmarkt. AEGON heeft zijn relaties laten weten desgewenst voor advies en ondersteuning te zorgen bij het voortzetten of juist het stoppen van de pensioenadvisering.

De AFM stelt per 1 januari 2014 strenge opleidingseisen aan pensioenadviseurs en maakt het vak ook vergunningsplichtig. Adviseurs moeten voldoen aan diverse vakbekwaamheidseisen, de nodige vaardigheden en competenties hebben en professioneel en integer handelen.

GEEN REACTIES