Aegon Nederland boekt kleine winststijging

De winst van de Nederlandse activiteiten van Aegon nam in het derde kwartaal met 6% toe naar €135 mln. Over de eerste negen maanden steeg de winst met 4% naar €402 mln.

Pensioen

De winstgroei komt vooral op het conto van het pensioenbedrijf. In het derde kwartaal nam het resultaat met 17% toe naar €47 mln. Dit was het gevolg van betere beleggingsresultaten, doordat Aegon hypotheken met een hoger rentepercentage opnam in de beleggingsportefeuille. Verder boog het schadebedrijf het verlies van €1 mln in het derde kwartaal vorig jaar om in een winst van €1 mln dit jaar, vooral door betere resultaten bij arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Het distributiebedrijf verbeterde het resultaat met een kwart naar €6 mln door kostenreductie. Alleen het levenbedrijf incasseerde een winstdaling van 2% naar € 81 mln. Door de goede prestaties eerder dit jaar komt de winst van het levenbedrijf over de eerste negen maanden 4% hoger uit op €242 mln.

Levenproductie

De nieuwe levenproductie viel vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar sterk terug van €99 mln naar €24 mln, vooral door lagere (eenmalige) pensioen buy-outs. Deze €24 mln komt iets lager uit dan de nieuwe productie in het tweede kwartaal. De nieuwe productie schadeverzekeringen steeg licht van €6 mln naar €7 mln.

Knab

De bankactiviteiten deden het goed. De spaartegoeden namen met 40% toe naar €1 mrd, vooral door goede prestaties van Knab. Ook namen de deposito’s bij de pensioenpremie-instelling van Aegon-dochter TKP sterk toe. De hypotheekproductie steeg vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar met vier procent naar ruim €1,4 mrd. Dit is fors hoger dan de nieuwe hypotheekproductie in het tweede kwartaal.

Bron: persbericht Aegon

GEEN REACTIES