AEGON: Havenpensioen voert lastercampagne

In een advertentie in het FD haalt Havenpensioen uit naar AEGON. De verzekeraar vindt die “kwaadaardig”. Lees de feiten in het Dossier AEGON-Optas.

De Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en Havenbedrijven (‘Havenpensioen’) heeft in de pensioenbijlage van Het Financieele Dagblad een paginagrote advertentie geplaatst. Daarin wordt fel uitgehaald naar AEGON, die onder meer wordt beticht van ‘hebzucht’ en ‘arrogantie’.

Aanleiding is de overname door AEGON van Optas, de verzekeraar die de pensioenregeling uitvoerde van de havenwerknemers. AEGON voert die regeling nu uit en doet dat op de manier zoals sociale partners dat indertijd zijn overeengekomen. De overnamesom die AEGON heeft betaald is bijgeschreven op de bankrekening van de eigenaar van verzekeraar Optas, de Stichting Optas. Die heeft een miljard euro bestemd voor een ander doel dan verbetering van de pensioenen, namelijk voor sociale en culturele doeleinden. AEGON heeft geen band met en ook geen zeggenschap over die stichting.

De strijd tegen AEGON richt zich op het ‘beklemd vermogen’ dat AEGON heeft meegekocht. Dat vermogen heeft een bestemming die niet zo maar gewijzigd kan worden, omdat het dient tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen.

De reactie van AEGON op de advertentie

“Opnieuw voert de Stichting BPVH actie tegen AEGON. En opnieuw tegen de verkeerde partij.

AEGON is in hun juridische en politieke strijd steeds volledig in het gelijk gesteld.

De oordelen van twee achtereenvolgende ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Ondernemingskamer en tot slot de Hoge Raad, zijn glashelder en bij de actievoerders bekend:

Uitspraken van de ministers:

Minister Donner (2008):

"Er bestaat geen verplichting (door AEGON)tot aanwending van dit vermogen.”

Minister Kamp (2011):

“Er bestaat geen juridische verplichting tot aanwending of besteding van het beklemde vermogen ten behoeve van derden.”

Uitspraak van de Ondernemingskamer (2009):

"Het ontbreekt naar het oordeel van de Ondernemingskamer niet alleen aan een juridische, doch ook aan enige feitelijke verplichting tot het aanwenden of besteden van het beklemde vermogen (door AEGON) ten behoeve van derden zoals de verzekerden.”

Uitspraak van de Hoge Raad (2011):

“Een verplichting om het beklemde vermogen te besteden, bijvoorbeeld aan verbetering van de pensioenen van de havenwerknemers, bestond vóór de omzetting (door AEGON) niet en na de omzetting ook niet.”

Dit zijn eenduidige uitspraken, die geen enkel misverstand laten bestaan. De lastercampagne die de Stichting BPVH nu aan het voeren bent, is kwaadaardig en doet geen recht aan de feiten.

AEGON heeft in 2007 voor Havenverzekeraar Optas 1,5 miljard euro betaald. Verkoper was de Stichting Optas die de bonden en de werkgevers zelf hebben opgericht. Die Stichting heeft inmiddels 500 miljoen aan u terugbetaald. Maar is dus nog in het bezit van 1 miljard euro.

AEGON zal alle pensioenafspraken uitvoeren zoals die door bonden en werkgevers indertijd zijn afgesproken. Onze klanten krijgen waar ze recht op hebben. Maar AEGON wijkt niet voor chantage!”

In het Dossier AEGON-Optas zet de Findinetredactie alle feiten op een rij.

GEEN REACTIES