AEGON publiceert white paper Pensions in Europe

Het Engelstalige white paper ‘Pensions in Europe’ beschrijft hoe multinationals hun pensioen in Europa klaarmaken voor de toekomst. AEGON Global Pensions ondervroeg pensioendirecteuren van toonaangevende multinationals, internationale pensioenconsultants, vertegenwoordigers van de Europese Commissie en van nationale toezichthouders.

Pensioenen in Europe onthult drie duidelijke trends in de wijze waarop multinationals hun pensioenen beheren: hun drive om het pensioenbeheer te verbeteren en centraliseren, een sterke verschuiving naar Defined Contribution (DC) pensioenen, en een beweging naar minder risicovolle Defined Benefit (DB) pensioenen. Daarnaast wordt een grensoverschrijdende pensioenvoorziening door de meerderheid van de ondervraagden als potentieel nuttig aangemerkt, maar slechts een minderheid was actief betrokken bij de ontwikkeling daarvan.

Aan de hand van de manier waarop de verschillende bedrijven aankijken tegen de toekomst van hun pensioenregeling en de mate waarin de bedrijven en hun pensioenen zijn gecentraliseerd, deelt AEGON de bedrijven in vier groepen in. Door onderscheid te maken tussen deze verschillende groepen, wordt het eenvoudiger om te bepalen welke bedrijven kunnen profiteren van gecentraliseerde pensioenoplossingen, zoals asset pooling en andere grensoverschrijdende pensioenoplossingen.

Het paper behandelt ook hoe multinationals hun pensioenen in de context van de Europese regelgeving en hoe de acties van de Europese Commissie bijdragen aan een pan-Europese pensioenomgeving. Het paper wordt afgesloten met een overzicht van de toekomstige ontwikkelingen in de Europese pensioenen en vijf aanbevelingen hoe bedrijven hun internationale pensioenregeling in de toekomst kunnen verbeteren.

Van de website van AEGON Global Pensions is een samenvatting van het paper te downloaden. Ook kan daar het paper worden aangevraagd.

GEEN REACTIES