AEGON dekt arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid op AVB

De dekking van het AEGON Zakenpakket is uitgebreid. Ook arbeidsongevallen waarvoor de werkgever niet aansprakelijk is, zijn gedekt in de (AVB).

De Hoge Raad heeft kortgeleden bepaald dat een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering niet alleen personenschade moet dekken die door een arbeidsongeval is ontstaan. Volgens de Raad moet ook personenschade zijn gedekt die niet rechtstreeks is ontstaan door een dergelijk ongeval, maar wel tijdens de uitoefening van werkzaamheden voor de werkgever. De werkgever hoort op grond van goed werkgeverschap een adequate verzekering af te sluiten, ook voor zijn werknemers die werkzaamheden buiten de werkvloer verrichten. Bijvoorbeeld als zij deelnemen aan het verkeer. Als de werkgever hiervoor geen adequate verzekering heeft afgesloten, dan is hij in beginsel aansprakelijk voor de geleden personenschade.

AEGON heeft in dit verband een nieuwe module in het AEGON Zakenpakket opgenomen. Deze module dekt letselschade als gevolg van een arbeidsongeval ongeacht de aansprakelijkheid. De nieuwe dekking is opgenomen in het AEGON Zakenpakket Rubriek J Aansprakelijkheidsverzekering Module IV ‘Bijzondere bepalingen arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid’. Dankzij deze rubriek krijgt een werknemer bij een arbeidsongeval altijd zijn volledige letselschade vergoed. Daarbij maakt het niet uit of de werkgever nu wel of niet aansprakelijk is. Verder zijn de dekking en de schadeafhandeling ongewijzigd ten opzichte van de ‘oude’ AVB.

Uitsluitingen blijven wel van kracht

Het is wel zo, dat de uitsluitingen in de polisvoorwaarden en/of clausules onverminderd van kracht blijven. Een belangrijke bestaande en blijvende uitsluiting op de AVB is schade met/door motorrijtuigen. Hiervoor biedt AEGON met de Schadeverzekering voor bestuurders van motorrijtuigen (SBM een oplossing.

Zie ook het artikel ‘Aansprakelijkheid op grond van goed werkgeverschap’ van Mr. R.B. van Beem, Advocaat AEGON Schadeverzekering N.V.

GEEN REACTIES