Adviseur moet branche klant kennen

Klant had Rabo nooit gevraagd zaaigoed te verzekeren, terwijl kweekproces daarmee begon. Verweer dat Rabo geen helderziende is gaat niet op.

Een kweekbedrijf is al jaren via Rabo verzekerd bij Interpolis. Als er sprake is van schade blijkt er van alles mis met de door de bank geadviseerde verzekeringen. De inventaris was zwaar onderverzekerd en bepaalde zaken, waaronder het zaaigoed dat nog in voorraad was, bleken helemaal niet gedekt. Datzelfde gold voor de bedrijfsschade die voortkwam uit het verloren gaan van die zaken.

Het verweer van Rabo komt erop neer dat verzekerde bewust voor de onderverzekering had gekozen. En dat het bedrijf nooit verteld had dat het zaaigoed in voorraad had. “We konden dat niet weten want we zijn niet helderziend”.

In een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest legt het hof de nadruk op het tejortschieten van de zorgplicht door Rabo. Voor de zorgplicht als assurantietussenpersoon geldt dat een verzekeringstussenpersoon tegenover haar opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot verwacht mag worden.

“Als deskundige op het gebied van verzekeringen had de bank haar relatie actief moeten waarschuwen in geval van grote onderverzekering of het geheel niet verzekerd zijn van relevante schades.

Branchekennis wordt verondersteld

Een belangrijke overweging van het hof Den Bosch is de volgende:

“De ondernemer heeft onbetwist gesteld dat het kweekproces op zijn bedrijf begint met de stratificatie van de (van derden gekochte) zaden, hetgeen betekent dat de zaden – afhankelijk van het soort – gedurende enkele maanden in wisselende omstandigheden in en buiten de koelcellen bewaard dienen te worden. Vervolgens worden de zaden met behulp van de zaailijnmachine gezaaid in daarvoor bestemde trays, waarna de trays in een kas geplaatst worden zodat de zaden kunnen ontkiemen.
Gelet hierop en tevens op de omstandigheid, dat er een zaailijnmachine aanwezig was, heeft de accountmanager van Rabo naar het oordeel van het hof kunnen en behoren te weten dat er regelmatig gedurende langere tijd zaaigoed op het bedrijf aanwezig was. Hij bezocht immers gedurende zeer vele jaren het bedrijf in zijn hoedanigheid van werknemer van Rabobank als assurantietussen-persoon en maakte bij die gelegenheid telkens een wandeling door het bedrijf en sprak met de vennoten over het bedrijf. Het valt dan niet te begrijpen dat hem de regelmatige aanwezigheid van zaaigoed kan zijn ontgaan.”

Met andere woorden: van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag verwacht worden dat hij voldoende kennis van de branche van een relatie heeft. En dat hij die kennis aanwendt om de relatie pro actief te wijzen op mogelijke hiaten in het bestaande verzekeringspakket.

De adviseur zal moeten bewijzen dat gedaan te hebben. Mocht de relatie desondanks ervoor kiezen bepaalde hiaten niet op te vullen, dan moet de adviseur dat vastleggen in een door de klant te ondertekenen document. Ook uit dit arrest blijkt namelijk weer dat alles wat de adviseur stelt te zijner verdediging door hem bewezen moet worden.

Het volledige arrest

GEEN REACTIES