Advieskosten voor verzekering bij krediet verlaagd

De verlaging naar max. € 500 voor de advisering van betalingsbeschermers bij consumptief krediet is welkome stap in het tegengaan van een verkapte bemiddelingsvergoeding.

Aldus de reactie van de AFM op de aanpassing van de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) op het punt van advieskosten voor bijverzekeringen.

In haar gedragscode heeft de NVF de maximale vergoeding voor de totale advisering van betalingsbeschermers bij consumptief krediet (overlijdensrisico-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheids-verzekering) verlaagd van €1500 naar €500. Volgens de AFM is dit een goede en zeer welkome stap in het tegengaan van een verkapte bemiddelingsvergoeding voor consumptief krediet.

Het in rekening brengen van een vergoeding aan de consument voor de bemiddeling bij consumptief krediet is verboden. Dit is bedoeld om consumenten te beschermen tegen een omzetjacht door kredietbemiddelaars. De kredietbemiddelaar mag uitsluitend worden beloond in de vorm van een (doorlopende) provisie van de aanbieder van het krediet. Zoals bekend geldt voor bemiddelaars in impactvolle financiële producten juist een tegengestelde redenering.

Ondanks het verbod op een directe beloning door de consument heeft de AFM geconstateerd dat er kredietbemiddelaars actief zijn die op een verkapte manier een vergoeding in rekening brengen, namelijk in de vorm van, zoals AFM het omschrijft, “ongepaste advieskosten voor betalingsbeschermende bijverzekeringen.

Bemiddelaars in consumptief krediet dienen, alleen wanneer de consument behoefte heeft aan zulk advies, een reëel bedrag in rekening te brengen voor advies over eventuele bijverzekeringen.” De NVF heeft de vergoeding in haar gedragscode verlaagd naar maximaal €500.

AFM: “De NVF draagt met deze aanpassing positief bij aan het doel van het toezicht van de AFM: het bevorderen van een eerlijke en transparante markt voor consumptief krediet. De AFM blijft voor zover nodig actief toezicht houden op de markt voor kredietbemiddeling en heeft de afgelopen periode bij diverse partijen een einde gemaakt aan genoemde praktijken.”

GEEN REACTIES