Adfiz ziet geen brood in Geldwinkels

Adfiz deelt de mening met de minister dat financieel advies ook voor minder draagkrachtigen toegankelijk moet zijn, maar in de Geldwinkel ziet Adfiz geen enkel perspectief.

Tijdens het Algemeen Overleg gisteren in de Tweede Kamer introduceerde minister De Jager de Geldwinkel als formule om laagdrempelige toegang tot financieel advies te creëren. Elke consument zou daar met basale vragen terecht kunnen. Adfiz deelt de mening met de minister dat financieel advies ook voor minder draagkrachtigen toegankelijk moet zijn, maar in de Geldwinkel ziet Adfiz geen enkel perspectief.

Adfiz wijst erop dat de toenemende regelgeving van de laatste jaren met name is ingegeven door bescherming van de consument. Aan het onafhankelijk intermediair worden zware eisen gesteld. Het intermediair moet transparant zijn en aan zijn dienstverlening worden hoge deskundigheidseisen gesteld. Bovendien zal het beloningsstelsel op initiatief van Adfiz ´consumentvriendelijker´ worden. Hierin wordt in economisch slechte tijden fors door het intermediair geïnvesteerd, met als doel een sterk keurkorps aan financieel adviseurs aan de kant van de klant. Het geldwinkel-concept oogt sympathiek.  Maar uiteindelijk is het niet in het belang van de klant en in deze fase zelfs contraproductief, dat geldwinkels met vrijwilligers en studenten, die op geen enkele wijze voldoen aan de door de overheid zo nadrukkelijk bepleite deskundigheidseisen, ´advies´ geven over ´geldzaken´ aan in beginsel elke consument, zoals de minister dat formuleerde.

Adfiz wil graag meedenken over een manier waarop laagdrempelige toegang tot financieel advies vorm gegeven kan worden, bijvoorbeeld door budget dat de minister klaarblijkelijk in gedachten heeft, beschikbaar te stellen aan onafhankelijke intermediairs die hun kantoor extra willen openstellen voor ´gratis´ maar tegelijk deskundig advies voor eenvoudige financiële vragen. Adfiz wil graag met de minister, via CentiQ, nader spreken om deze gedachte verder uit te werken.

GEEN REACTIES