Adfiz publiceert productenlijst met provisieverbod

Adfiz heeft minister De Jager een lijst ‘Verzekerings- en bancaire producten en diensten met provisieverbod’ toegestuurd. Adfiz bepleitte in oktober 2010 in haar Visie op een andere manier van belonen van de financieel adviseur een provisieverbod voor adviezen, producten en diensten die verband houden met opbouw van vermogen, het verstrekken van kredieten, de financiële gevolgen van (lang) leven, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Minister De Jager informeerde de Tweede Kamer, dat hij een lijst gaat opstellen die de producten bevat, waarvoor een provisieverbod moet gaan gelden.
Adfiz beschikt al over zo?n productenlijst en heeft deze aan het ministerie ter beschikking gesteld. Het gaat om producten die samenhangen met financieel advies.

GEEN REACTIES