Adfiz staakt CAR-enqu░te

De NMa heeft Adfiz er indringend op gewezen dat de CAR-enqu░te onder individuele verzekeraars gezien kan worden als een suggestie voorstanders van de CAR hierop af te rekenen. De NMa komt met name tot die conclusie door de aankondiging dat de uitkomsten hiervan gepubliceerd zullen worden,

 "Wij nemen afstand van de gedachte dat het intermediair zich in de advisering aan de klant zou laten leiden door andere zaken dan het klantbelang, ook niet door een enquête van haar branchevereniging. Die intentie heeft Adfiz dus ook nimmer gehad. Om iedere schijn daarover te voorkomen besluiten wij echter de enquête terug te trekken", aldus licht de intermediairvereniging haar besluit toe.

Adfiz kondigde 23 juni 2010 een enquête aan om volstrekte duidelijkheid te krijgen over de steun van verzekeraars voor wettelijke invoering van de CAR. "De wisselende uitspraken van het Verbond van Verzekeraars, genuanceerde berichten van individuele verzekeraars en uitkomsten van een onderzoek van IG&H gaven alle reden om te veronderstellen dat de unanieme steun die verzekeraars in december aan de CAR gaven nu niet meer bestaat.
De enquête van Adfiz beoogde inzicht te geven in de mate van verdeeldheid."

Adfiz blijft van mening "dat het Verbond, kennende de verdeeldheid onder verzekeraars, niet kan blijven volharden in haar krampachtige opstelling inzake de CAR ten koste van belangen van zowel intermediair als consumenten als een deel van de eigen achterban".

In de brief van het Verbond aan Adfiz over deze kwestie schreef voorzitter Willem van Duin: "Voor de goede orde attendeer ik u op het risico dat deze actie van ADFIZ de schijn kan wekken van commerciële druk, hetgeen mededingingsrechtelijk vragen kan oproepen."

GEEN REACTIES