Adfiz en CFD: Diplomaplicht voor alle klantmedewerkers

Zowel Adfiz als CFD wil de individuele diplomaplicht niet beperken tot medewerkers die adviseren in de zin van de Wft.

Beide intermediairorganisaties zijn van mening dat de diplomaplicht moet gelden voor alle medewerkers die inhoudelijk klantcontact hebben. “Dat geldt ook voor binnendienstmedewerkers en medewerkers van callcenters”, aldus Edwin Herdink van de Commissie Financiële Dienstverlening (CFD).

Meer in het algemeen merkt CFD op dat het verzwaren van toetstermen op dit moment onwenselijk is. Eerst dient onderzocht te worden of een verzwaring noodzakelijk is, nadat er een gelijk speelveld in opleidingen is gerealiseerd (iedere adviseur een diploma) en op basis van een NUL-meting kennisvooruitgang is gemeten. Verder moet worden onderzocht op welke wijze tot zwaardere eindtermen wordt gekomen. Vaak betekenen zwaardere eisen een meer academische benadering van de theorie. Naar de mening van CFD voegt dat echter geen waarde toe aan de kwaliteit van het advies. Dit ligt toch meer besloten in vaardigheden en professioneel gedrag bij verschillende soorten consumenten. “Feit is dat 80% van al het advies terecht komt bij gezinsinkomens tot 2x modaal en consumenten niet veel op hebben met financieel advies. Een advies moet eerder op empatisch vermogen dan op academische kennis zijn gebaseerd.”

Adfiz en CFD zijn tegen een centrale PE-toets. De verenigingen stellen zich achter de verplichting dat medewerkers altijd op de hoogte moeten zijn van de laatste ontwikkelingen. Adfiz: “Het vereiste van het real-time vakbekwaam zijn vraagt verder een doorlopende beschikbaarheid van eind- en toetstermen voor permanente educatie. Dit is te prefereren boven een systeem dat er toe aanzet overwegend op één moment een examen te doen, waarbij een stuwmeer aan opleidingsvragen en examenmomenten ontstaat en tot een onmogelijke businesscase leidt voor opleidings- en exameninstituten.” Een studiepuntensysteem voor permanente educatie zoals bij de meeste beroepsgroepen het geval is, zou volgens Adfiz moeten kunnen volstaan.

Veel meer reacties op het consultatiedocument Bgfo 2013 in het komende nummer van het gratis pdf-vakblad Branche in Beweging.

Blijf op de hoogte en neem een – eveneens gratis –abonnement op de Findinet Nieuwsbrief.

GEEN REACTIES