Adfiz blijft alert na stopzetten Raamwerk Covid-19 zakelijke verzekeringen

Adfiz blijft alert na stopzetten Raamwerk Covid-19 zakelijke verzekeringen
© Pixabay

Branchevereniging Adfiz roept haar leden op eventuele problemen te melden die kunnen ontstaan na beëindiging per 1 juni van het ‘Raamwerk Covid-19 richtlijnen distributie zakelijke markt’. Dit Raamwerk vormt sinds het uitbreken van de coronacrisis een set aan minimumnormen voor situaties waarin klanten een betalingsachterstand oplopen.

Vorig jaar april introduceerde het Verbond deze bindende regeling om ondernemers te ondersteunen, na afstemming met ketenpartners Adfiz, OvFD, NVGA en VNAB. Het Raamwerk biedt ondernemers mogelijkheden om de dekking van de verzekering aan te passen, de premietermijn te verkorten of de betalingstermijn te verlengen.

Als reden voor de beëindiging geeft het Verbond aan dat het verwacht dat per 1 juni “de meeste beperkende maatregelen zijn versoepeld of opgeheven”. Bedrijven die nog altijd kwetsbaar zijn, zoals in de sectoren, horeca, recreatie, evenementen en mobiliteit, worden ondersteund met maatwerkoplossingen. Daarvoor is het Raamwerk niet nodig. Wel zegt het Verbond samen met Mkb Nederland en de ketenpartners de ontwikkelingen te blijven monitoren. “Als er als gevolg van omstandigheden nieuwe collectieve maatregelen noodzakelijk zijn om ondernemers te ondersteunen, kan het Raamwerk opnieuw worden geactiveerd, aangepast aan de nieuwe situatie.” Reden voor Adfiz om haar leden op te roepen eventuele problemen te melden.

Delcredere-risico
Aanvullend op het Raamwerk werd vorig jaar juli voor de co-assurantie een ‘Richtlijn over de verdeling van de extra maand delcredere-risico’ opgesteld en bindend verklaard. Ook deze Richtlijn wordt per 1 juni a.s. beëindigd. Tegelijkertijd roept het Verbond wel haar leden op om bij wanbetaling van de extra maand delcredere-risico, die in 2021 is ontstaan als onderdeel van de afspraken binnen het Raamwerk, de netto premie voor hun rekening te nemen. Adfiz raadt verzekeringsadviseurs die actief zijn op de co-assurantiemarkt aan, om hier goede afspraken over te maken met de betreffende verzekeraars.

GEEN REACTIES