Adfiz bevraagt verzekeraars individueel over CAR

Adfiz gaat in de komende weken iedere verzekeraar individueel vragen of zij voor de CAR zijn, twijfels hebben of tegen zijn. Aanleiding vormt de brief van het Verbond van Verzekeraars aan informateur Uri Rosenthal van 17 juni jl. In deze brief herhaalt het Verbond, tot verbazing van Adfiz én – aldus de intermediairorganisatie – in tegenspraak met eerdere uitlatingen, het pleidooi voor een wettelijk verankerde CAR. Adfiz wijst op een enquête van IG&H die aantoont "dat de steun voor CAR bij het grootste deel van de verzekeraars reeds is weggevallen. Dat is ook het beeld dat de afgelopen maanden in uitingen van individuele verzekeraars is gecreëerd." Adfiz wil daarom nu volstrekte duidelijkheid van de verzekeraars over hun individuele standpunten.

Adfiz-voorzitter Bob Veldhuis herhaalde de bezwaren tegen de CAR (o.a. aantasting laagdrempelige toegang advies, onnodige kostenverhoging, doet geen recht aan werkzaamheden intermediair voor verzekeraars). Hij herinnerde de verzekeraars echter ook nadrukkelijk aan hun eigen uitspraken in april van dit jaar, "toen een handtekeningenactie onder het intermediair met ruim 3600 ondertekeningen klip en klaar aantoonde dat er geen enkel draagvlak bestond voor een wettelijke CAR. Het Verbond nam nog twee maanden geleden nog afstand van de naam CAR, van het dogmatisch karakter en van de urgente invoering. De brief aan de informateur getuigt opnieuw van een 180 graden draai. Op deze manier is het goed stijldansen met het Verbond, maar het draagt beslist niet bij aan Herstel van Vertrouwen. Pikant genoeg de titel van het visiedocument van het Verbond." Veldhuis herhaalde ook de visie van Adfiz over een heldere positionering van het intermediair aan de kant van de klant, in de rol van inkoper namens de klant in plaats van verkoper voor de verzekeraar. Hij riep verzekeraars en consumentenorganisaties op mee te helpen daar invulling aan te geven. Ook herhaalde hij het Adfiz-idee om tot product approval te komen. Dit kreeg veel steun vanuit de zaal en ook de aanwezige Consumentenbond is hier positief over.

Opvallend tijdens de door Euroforum georganiseerde bijeenkomst was – meldt Adfiz – een enquête van IG&H, "die niet alleen opnieuw bevestigde dat er geen steun voor de CAR is bij het intermediair, maar die ook aantoonde dat die steun ook voor het allergrootste deel bij verzekeraars is verdwenen, zeker in de schadebranche. Gezien de door de Verbondsbrief gecreëerde verwarring" wil Adfiz nu volstrekte duidelijkheid. Zij zal nog deze maand iedere verzekeraar vragen of zij voor de CAR zijn, twijfels hebben of tegen zijn. De resultaten zal Adfiz met de markt delen.

GEEN REACTIES