Adfiz beëindigt Federatie FIDIN

Adfiz brengt de lobbyactiviteiten weer terug in de eigen vereniging. Daarmee wordt de uitbesteding van deze activiteiten aan Federatie FIDIN beëindigd.

Federatie FIDIN is in 2009 opgericht met als doel om te gaan functioneren als dé spreekbuis van het gehele intermediair. Het streven was om naast toen nog NBVA en NVA, andere koepels van intermediairs te laten aansluiten bij FIDIN. Sinds januari van dit jaar is Adfiz (de fusievereniging van NBVA en NVA) de enige aangesloten koepel bij FIDIN. Er is in het fusieproces van Adfiz nadrukkelijk gekozen voor een aparte positie van FIDIN, om het doel van de gezamenlijke lobbyfunctie te kunnen realiseren. Inmiddels is gebleken dat daar op afzienbare termijn geen uitzicht op bestaat. Daarmee valt voor Adfiz de grond weg om verder te investeren in een separate lobbyorganisatie voor de gehele branche. Het bestuur van Adfiz heeft daarom besloten om beleid en lobby weer te concentreren onder de Adfiz-vlag. Het is in geen geval de bedoeling van het Adfiz-bestuur om de lobbyinspanningen te verminderen of af te bouwen.

Groenemeijer: internationaal takenpakket

Deze verandering zal dan ook niet leiden tot personele consequenties in de zin van gedwongen ontslagen. Het besluit heeft wel gevolgen voor de topstructuur van Adfiz/FIDIN. De huidige FIDIN-voorzitter Rob Groenemeijer krijgt het internationale takenpakket. Het Adfiz-bestuur onderkent al langer de sterk toenemende invloed van Brussel op de positie van het intermediair. De herziening van de richtlijn verzekeringsbemiddeling (IMD2) en de richtlijnen voor gestructureerde producten (PRIPS en MIFID) en de ontwikkelingen op het gebied van toezicht, deskundigheid en consumenteneducatie vormen internationaal centrale thema’s, waarop het Adfiz-bestuur meer directe invloed wenst.

Mourits: meer taken bij Huibers

Niels Mourits, directeur FIDIN, zal zijn (huidige) functie van statutair directeur van het Huibers Instituut verder uitbouwen. Hans Ruiter blijft operationeel directeur van het Huibers Instituut. Het Adfiz-bestuur wil hoge prioriteit geven aan de portefeuilles onderwijs en arbeidsmarkt.  Niels Mourits zal het sterk groeiende Huibers Instituut gaan uitbouwen tot hét kenniscentrum voor de financiële dienstverleners, een lang gekoesterde wens van bestuur en Niels Mourits zélf. Het bestuur is dan ook verheugd dat hij zich de komende jaren wil inzetten om aan dit speerpunt invulling te geven.

Adfiz-top wijzigt niet

De bemensing van de Adfiz-top zal niet wijzigen: als voorzitter blijft Bob Veldhuis brede betrokkenheid houden bij het reilen en zeilen van de vereniging. Ook de directeur van Adfiz, Wilbert Schellens, zal zijn huidige taken blijven vervullen. Daarnaast zal er een tweede directeur komen die specifiek verantwoordelijk wordt voor de lobbyactiviteiten. Deze directeur zal extern geworven worden. Beoogd is de nieuwe situatie uiterlijk per 1 januari 2011 te laten ingaan. Tot het moment van wijziging blijven de heren Groenemeijer en Mourits hun huidige functies vervullen.

Adfiz is gevestigd in Tiel en FIDIN in Amersfoort. Op dit moment zullen daar geen wijzigingen in komen. Wel is het de bedoeling van het Adfiz-bestuur om een onderzoek te starten naar de (voor alle betrokkenen) meest gewenste vorm en plaats van huisvesting. In dat onderzoek zullen ook de andere activiteiten van Adfiz betrokken worden.

GEEN REACTIES