Consumentenvertrouwen stijgt licht

Het vertrouwen dat consumenten in verzekeraars hebben, is in het tweede kwartaal van 2010 licht gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Het vertrouwen in de verzekeringsbranche staat nu op -25. Dit blijkt uit de meest recente publicatie van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS).

De stijgende lijn die in het tweede kwartaal van 2009 is ingezet, duurt voort. In een jaar tijd is het vertrouwen van de consumenten in verzekeraars gestegen van -36 naar -25; een verbetering van 11 punten, maar nog wel steeds negatief. Het vertrouwen van de consumenten in de economie (bron: CBS) is, in tegenstelling tot het vertrouwen in verzekeraars, in het tweede kwartaal wel gedaald, van -7 naar -15.

Zes deelvragen

Het totaalcijfer (-25) van het consumentenvertrouwen in verzekeraars komt tot stand door een vragenlijst. Het cijfer is een gemiddelde van het saldo van het percentage negatieve en positieve antwoorden per vraag. In totaal zijn er zes verschillende deelvragen.
Niet op elke deelvraag geven de consumenten aan dat hun vertrouwen in verzekeraars is verbeterd. Zo vinden minder consumenten dan in het eerste kwartaal dat het nu een gunstige tijd is om een duurzaam financieel product, zoals een lijfrente of hypotheek, aan te schaffen (van -18 in het eerste kwartaal naar -24 in het tweede kwartaal, zie ook grafiek). Hier staat tegenover dat minder consumenten aangeven dat hun vertrouwen in verzekeraars over de afgelopen 12 maanden is afgenomen (van -26 naar -18).

GEEN REACTIES