╚Leg Adfiz-enquete terzijde╚

In een brief aan de leden adviseert de voorzitter van het Verbond van Verzekeraars de Adfiz-enqu░te terzijde te leggen.

Adfiz heeft naar aanleiding van een brief van het Verbond aan de informateur alle verzekeraars individueel gevraagd een uitspraak te doen over het ´CAR-standpunt´ van het Verbond. "Het moge duidelijk zijn dat het Verbond zich op het standpunt stelt dat een dergelijke enquête overbodig is, omdat de visie van het Verbond ten aanzien van distributie/CAR, zoals besproken en vastgesteld in ons Bestuur en Ledenvergaderingen, volstrekt helder is", schrijft Willem van Duin.  "Zoals bekend bevat ons standpunt, zoals verwoord in het position paper, overigens ook de nodige nuances die de neiging hebben wat onderbelicht te blijven, maar wel belangrijk zijn."

Position paper niet van de baan

"Ten aanzien van de inhoud constateer ik", schrijft Van Duin verder, "dat ADFIZ uit onze explicitering dat CAR ?geen dogma is, maar een oplossingsrichting die gebaseerd is op bepaalde uitgangspunten? kennelijk heeft afgeleid dat daarmee het position paper van de baan was. Uit berichten die ons hebben bereikt, leiden wij af dat ADFIZ dat ook zo heeft uitgedragen. Ten onrechte, want wij hebben steeds expliciet aangegeven dat CAR onverminderd onze stip op de horizon is. Ik verwijs in dit opzicht o.a. naar ons persstatement van 2 april."

GEEN REACTIES