Intermediair geeft AFM onvoldoende

De waardering van financiële dienstverleners is afgenomen tot het cijfer 5.1, zo blijkt uit het waarderingsonderzoek dat de AFM door Marketresponse heeft laten uitvoeren. In het vorige onderzoek in 2007 kreeg de toezichthouder nog een 6.1. Over de hele linie is de algemene waardering voor de AFM is ten opzichte van 2007 afgenomen, zowel onder zakelijke stakeholders als onder consumenten. Het rapportcijfer van zakelijke stakeholders daalde van een 6,5 in 2007 naar een 6,2 in 2009. Consumenten beoordeelden de AFM in 2007 nog met een 7,1. In 2009 is het cijfer gedaald naar een 6,6.

Bemiddelaars/financieel adviseurs zijn het minst van alle ondervraagde doelgroepen over de AFM te spreken, maar ook pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, kredietverstrekkers en banken geven een cijfer dat onder 6 uitkomt. Meer waardering oogst de AFM bij overheid, effectenuitgevende instellingen, accountantsorganisaties, verzekeraars, belangenverenigingen en beleggingsondernemingen.

Bemiddelaars/financieel adviseurs zijn vooral ontevreden over de efficiency en transparantie van de werkwijze van de AFM en de prioriteiten die de AFM stelt.

Bekendheid toegenomen

De bekendheid van de activiteiten van de AFM is toegenomen. In 2007 wist 15% van de Nederlandse consumenten globaal tot goed wat de AFM doet. In 2009 is dat 21% (waarvan 13% globaal weet wat de AFM doet en 8% vrij goed weet wat de AFM doet). Nog eens 28% van de consumenten kent de AFM alleen van naam. Ook dit is hoger dan in 2007, toen 25% de AFM van naam kende. Een mogelijke verklaring is de kredietcrisis die een bijdrage kan hebben geleverd aan de grotere bekendheid van de AFM en de toegenomen media-aandacht.

Consumenten kennen de AFM namelijk vooral van de media (61% van de mensen die aangeven de AFM te kennen, kent AFM via de media). De bijdrage van andere bronnen (zoals advertenties, internet, Postbus 51, folders etc.) is heel klein. AFM-gerelateerde onderwerpen in de media die vooral onder de aandacht van het publiek zijn gekomen zijn de woekerpolissen/beleggingsverzekeringen, de Icesave- & DSB-affaires, de slogan ´Geld lenen kost geld´ en de kredietcrisis in het algemeen. De AFM slaagt er, volgens marktpartijen, redelijk in bij te dragen aan eerlijke en transparante financiële markten. Op enkele effectiviteitaspecten, die met deze bijdrage samenhangen, doet zij het goed, op een aantal punten is verbetering mogelijk. Een goede score heeft de AFM op de bevordering van heldere informatievoorziening door marktpartijen. Punten waarop de AFM het nog beter kan doen zijn: het waarborgen van gelijke behandeling van partijen in toezicht, het bieden van duidelijkheid over de interpretatie van normen en het bespreekbaar maken van onderwerpen waar zij geen of weinig bevoegdheden heeft.

Zakelijke stakeholders vinden ook dat de AFM er redelijk in slaagt bij te dragen aan het vertrouwen van buitenlandse en Nederlandse instellingen in de Nederlandse financiële markt.

Zij vinden echter dat de AFM er onvoldoende in slaagt bij te dragen aan het vertrouwen van consumenten in de Nederlandse financiële markt.

Zakelijke stakeholders zijn niet enthousiast over de effectiviteit van de AFM in het algemeen. Iets meer dan de helft (55%) vindt de effectiviteit redelijk, slechts 16% beoordeelt deze met (zeer) goed.

Accountants, verzekeraars en pensioenfondsen zijn significant meer te spreken over de effectiviteit van de AFM dan banken en bemiddelaars.

GEEN REACTIES