╚Geen behoefte discussie te verbreden’

In een open brief vroeg Findinet aan koepels en marktpartijen te bevorderen dat er snel een open en openbare discussie over het beloningsvraagstuk gevoerd wordt.

FIDIN (Adfiz) antwoordt dat zij op dit moment geen behoefte heeft aan verdere verbreding van de discussie of aan enige uitbreiding van de lopende initiatieven."Jan Aikens (Findinet), roept marktpartijen op tot het bevorderen van een openbare discussie over het beloningsvraagstuk. Er zou geen tijd meer zijn voor ‘passen op de plaatsâ’. Dit laatste is, zo daar al sprake van is, in elk geval wat FIDIN (Adfiz) betreft niet aan de orde."
"FIDIN (Adfiz) heeft zich de achterliggende periode zeer uitgebreid gebogen over de te nemen stappen richting een toekomstvaste intermediaire bedrijfstak en heeft daarover intensief contact met alle relevante partijen. Daarbij volgt FIDIN (Adfiz) ook met grote belangstelling de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en binnen de Europese Commissie, waar gewerkt wordt aan een nieuwe Richtlijn op de assurantiebemiddeling. In september maakt Adfiz haar integrale visie op de klant, de markt en het intermediair bekend. Daarom heeft FIDIN (Adfiz) op dit moment geen behoefte aan verdere verbreding van de discussie of aan enige uitbreiding van de lopende initiatieven."

GEEN REACTIES