Actie tegen ’te hoge hyotheekrente’

De Consumentenbond wil samen met consumenten een vuist maken tegen de hoge hypotheekrentes.

рConsumenten gaan gebukt onder een hypotheekrente die

al meer dan 2 jaar gemiddeld 1% te hoog is. Dit kost consumenten duizenden euro’s per jaar."

De bond vindt dat de maat vol is en roept consumenten op de petitie ‘Stop hoge hypotheekrentes!’ te tekenen op haar website.

Banken zijn volgens de Consumentenbond onvoldoende transparant over hoe zij de hypotheektarieven vast stellen.

De bond wil dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de totstandkoming van de hypotheektarieven gaat controleren net zoals in de energiesector gebruikelijk is.

Daar berekent de NMa volgens een geheime formule welke bandbreedte voor de tarieven redelijk zijn. Rekenen energiebedrijven tarieven boven deze bandbreedte, dan grijpt de NMa in met een boete. De Consumentenbond wil een soortgelijke constructie voor hypotheektarieven.

Op 9 februari heeft de bond een brief aan minister De Jager verzonden om hem te informeren over de actie. “Wij verwachten van hem dat hij de handschoen oppakt en actie onderneemt.”

De brief van de Consumentenbond aan De Jager (pdf)

GEEN REACTIES