ABP verlengt vrijwillige voortzettingstermijn

Tot 1 januari jl. hanteerde het ABP voor de vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw een termijn van drie jaar. In december is besloten om deze termijn met ingang deze datum te verlengen tot vijf jaar. Dat schrijft staatssecretaris Klijnsma in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens het Algemeen Overleg had zij de Kamer toegezegd te bevorderen dat de overheid als werkgever overleg voert met sociale partners over de verlenging van de vrijwillige voortzetting bij het pensioenfonds ABP. Dit overleg heeft inmiddels plaatsgevonden met de volgende uitkomst:

.

Tot 1 januari jl. hanteerde het ABP voor de vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw van voormalige werknemers een termijn van drie jaar. In december hebben overheidswerkgevers en -werknemers in overleg met het ABP-bestuur besloten om deze termijn met ingang van 1 januari 2015 te verlengen tot vijf jaar.

Daarmee wordt direct voorkomen dat de pensioenopbouw wordt beëindigd van degenen die nu gebruik maken van de vrijwillige voortzetting en die het einde van de termijn van drie jaar naderen.

De overheidswerkgevers hebben aangegeven dat dit hen de tijd geeft om de komende periode verder te spreken over de merites van vrijwillige voortzetting.

GEEN REACTIES