ABN AMRO: Economische onzekerheid tempert prijsstijgingen op woningmarkt

ABN AMRO: Economische onzekerheid tempert prijsstijgingen op woningmarkt
© Pixabay

De huizenprijzen stijgen tot 2021 verder door, al zwakt deze toename de komende 24 maanden wel af. Dat stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO in de eerste Woningmarktmonitor van 2019. De economen van de bank gaan ervan uit dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent stijgen en in 2020 met nog eens 4 procent.

Ondertussen blijft het aantal woningverkopen dit en komend jaar verder afnemen, zo denkt het Economisch Bureau. Voor 2019 is een afname van 5 procent geraamd, waarna in 2020 opnieuw een daling van 5 procent wordt voorspeld.

Vertrouwen afgenomen
Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “Tot voor kort gingen we ervan uit dat de woningprijzen in 2019 met 7 procent zouden stijgen. We verlagen deze prognose nu naar 6 procent, omdat het vertrouwen in de woningmarkt is afgenomen. Dit komt onder meer door toenemende onzekerheid over de groei van de economie. Desondanks denken we dat de woningprijzen dit en komend jaar blijven stijgen. De toename ligt per saldo iets boven het historisch gemiddelde, omdat de hypotheekrente aanhoudend laag is en het woningaanbod ook de komende jaren krap zal zijn.”

Gebrek aan woningen
Een voorbode voor een afzwakkende prijsstijging is de daling van het aantal woningverkopen, die al in 2018 zichtbaar was. Er werden minder huizen verkocht, vanwege de gestegen prijzen. Ook zijn de meeste mensen die tijdens de crisis het kopen van een huis uitstelden, inmiddels alsnog verhuisd. Bovendien is er momenteel een gebrek aan te koop staande woningen. De economen verwachten tot na 2021 een daling van het aantal verkopen.

Nieuwbouw beperkt
Helaas blijft het aanbod nieuwbouwwoningen beperkt. Een gebrek aan bouwcapaciteit, te weinig bouwplannen, beperkende financieringsmogelijkheden voor bouwprojecten en tegenvallers bij de realisatie van woningen maken dat de nieuwbouw achterblijft. De economen verwachten hierin weinig verandering. Ook stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen harder dan die van bestaande woningen, omdat nieuwbouwprojecten momenteel veelal tot het duurdere segment behoren.

Buurlanden
Internationale vergelijking laat zien dat de prijsstijging relatief hoog is. De economen halen Eurostat aan, dat meldt dat de prijzen binnen de Europese Unie alleen in Ierland, Hongarije, Slovenië en Portugal nog harder stijgen dan bij ons. In buurlanden België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk ligt de prijsstijging beduidend lager. Bovendien begint de prijsstijging in de ons omringende landen af te zwakken. Mogelijk is dit een voorbode voor Nederland.

IMF-onderzoek laat volgens ABN AMRO zien dat de huizenprijzen, met name in de grote steden, steeds meer gelijke tred aanhouden. Het IMF schrijft dit toe aan de wereldwijd extreem lage rente die de lange periode van huizenprijsstijgingen inluidde, aan de internationaal toegenomen belangstelling voor huurwoningen bij beleggers, en aan vermogende individuen die hun bezit proberen veilig te stellen in het buitenland.

Bron: ABN AMRO

GEEN REACTIES