Aanvullen deeldiploma’s kan alleen nog in 2013

Bij de omwisseling naar nieuwe Wft-diploma’s kan een noodzakelijk maar nog ontbrekend deel alleen in 2013 worden aangevuld.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) wijst houders van één of meer deeldiploma’s op de aankomende omwisseling van oude naar nieuwe Wft-diploma’s. Daartoe kan een nu nog ontbrekend deel noodzakelijk zijn. Zo’n deeldiploma kan alleen nog in 2013 worden aangevuld.

In het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk is er namelijk geen ruimte meer voor deelmodules. Een certificaat voor een nieuwe Wft-module kan vanaf 1 januari 2014 niet langer in twee of meer delen worden behaald. Voor bezitters van een deeldiploma kan het belangrijk zijn om nog in 2013 het ontbrekende deel van een huidige Wft-module te behalen. Alleen dan kunnen behaalde deskundigheidsbewijzen worden omgewisseld in een nieuw Wft-diploma. Er zijn binnen het bestaande Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk 13 deelmodules. De meest bekende zijn de deelmodules ‘Beleggen’, ‘Hypothecair krediet Algemeen’, ‘Levensverzekeringen Algemeen’, ‘Schade Particulieren’ en ‘Schade Bedrijven’.

Daar is veel informatie te vinden over het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk, dat per 1 januari 2014 van kracht wordt. De informatie is opgeknipt in diverse subthema’s. Verder is er een stappenplan te vinden en een reeks vragen en antwoorden. De informatie gaat uit van de laatste, officiële stand van zaken. Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, past CDFD de informatie aan.

Themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’

Een volledig overzicht van de deeldiploma’s is te vinden op www.cdfd.nl. Op de speciale themapagina ‘Vakbekwaamheid na 2013’ geeft het CDFD meer uitgebreid uitleg over het onderwerp deeldiploma’s.

Gelijkstellingen gelden ook voor nieuwe Wft-modules 2014

In het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk 2014 zijn nieuwe Wft-modules opgenomen. Het betreft Wft-Schadeverzekeringen particulier, Wft-Schadeverzekeringen zakelijk, Wft-Inkomen en Wft-Zorgverzekering.

Voor deze modules geldt eveneens dat gelijkgestelde deskundigheidsbewijzen (dus diploma’s behaald vóór 1 oktober 2007) of huidige Wft-diploma’s kunnen worden ingebracht.

De gelijkstellingen bieden financiële dienstverleners dus de mogelijkheid om diploma’s te verkrijgen in het nieuwe Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk 2014, zónder dat voor een gewenste module de volledige opleiding én het examen nieuwe stijl moet worden afgelegd. Maar let op: voor elke module waarvoor een diploma wordt verlangd, moet wel een Inhaal-/PE-examen succesvol worden afgelegd. Bovendien moeten de relevante (PE-)certificaten zijn behaald en overgelegd worden aan het exameninstituut dat het nieuwe Wft-diploma 2014 zal verstrekken.

Uitstel?

Eerder heeft de minister van Financiën gesuggereerd dat de ingangsdatum van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk wellicht wordt uitgesteld. Het zou in dat geval voor de hand liggen dat dan ook de termijn verlengd wordt waarop een deeldiploma kan worden aangevuld.

GEEN REACTIES