Aantal ouderen met verhuiswens groeit

Aantal ouderen met verhuiswens groeit
© Pixabay

Steeds meer ouderen denken erover een andere woning te zoeken. Dat blijkt uit een enquête in januari van ouderenbond ANBO. Van de ruim 5600 respondenten van 60 jaar of ouder hebben ruim 1400 (25,7 procent) een verhuiswens. Bij nog eens 550 respondenten (10 procent) is die wens latent aanwezig.

Uit de laatste cijfers van het CBS (het zgn. WoonOnderzoek) bleek al dat het aantal 65-plussers met een verhuiswens steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. De peiling van de ANBO laat dus zien dat die groep nu nog verder is gegroeid.

Stroperigheid
De ANBO wil dat gemeenten met deze cijfers aan de slag gaan. “We moeten wachten op het nieuwe WoonOnderzoek om de cijfers te kunnen staven, maar de behoefte is heel duidelijk. Het is hoog tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars én particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden, maar tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en -voorraad in relatie tot de lokale behoeften. We zien te veel stroperigheid en te weinig urgentie”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Gemeenschappelijk wonen
Hoewel veel ouderen in hun huidige huis willen blijven, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen. Den Haan: “60-plussers met een verhuisbehoefte staan in verrassend hoge mate open voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen. Wanneer we aan mensen zelf vragen hoe zij willen wonen, dan sluit men een vorm van gezamenlijkheid zeker niet uit.”

Voorzieningen dichtbij
Andere opvallende resultaten:

  • 56 procent van de ondervraagde 60-plussers woont meer dan 20 jaar in de huidige woning;
  • Ruim 31 procent woont in een appartementencomplex en ruim 57 procent woont in een woning met meerdere verdiepingen;
  • In 67 procent van de gevallen voldoet de woning aan de wensen. Dat betekent dat mensen ook een verhuiswens kunnen hebben als de woning past bij de bewoner;
  • Voorzieningen dichtbij, de mogelijkheid om hulp of zorg te krijgen en gezelligheid zijn de belangrijkste wensen voor een toekomstige woning.

Bron: ANBO

GEEN REACTIES