‘Aansprakelijkheid toezichthouders beperken tot opzet en grove schuld’

Minister De Jager vindt een expliciete beperking van de aansprakelijkheid tot opzet en grove schuld van de toezichthouders de meest aangewezen optie. Dit schrijft hij aan de Tweede Kamer.

In het rapport ‘Verloren krediet’ van de commissie De Wit wordt de aanbeveling gedaan om de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders te beperken en aansluiting te zoeken bij wat er op Europees niveau gebruikelijk is.

“De afgelopen periode zijn de relevante varianten voor beperking van de aansprakelijkheid beoordeeld. In algemene zin acht ik een beperking van de aansprakelijkheid van de toezichthouders op de financiële markten, DNB en de AFM, onder meer wenselijk vanwege de mogelijkheden die dit biedt aan de financiële toezichthouders voor meer openlijk kritisch toezicht. Ook de publieke opinie eist van toezichthouders op de financiële markten een transparant toezicht. Beperking van de aansprakelijkheid is eveneens in overeenstemming met de aanbeveling van de Commissie De Wit en de aanbevelingen van het Basel Committee, de IAIS en de IOSCO.”

Als uitkomst van de verkenning vindt de minister een expliciete beperking van de aansprakelijkheid tot opzet en grove schuld het meest aangewezen. “Invoering van dit regime zorgt – juist daar waar het werkterrein van DNB en de AFM steeds internationaler wordt – voor aansluiting bij de ons omringende landen en internationale herkenbaarheid. Eventuele risico’s van aanzuigende werking van juridische procedures worden zodoende beperkt. Belangrijk om hierbij op te merken is dat geen volstrekte immuniteit van de toezichthouders wordt voorgesteld waardoor, daar waar sprake is van opzettelijk veroorzaakte schade dan wel schade als gevolg van aan opzet grenzende schuld, sprake blijft van aansprakelijkheid.”

GEEN REACTIES