17% wil extra dekking voor eerder pensioen

Veel Nederlandse werknemers zien weinig in verhoging van de AOW-leeftijd van 65 tot 67 jaar. Meer dan de helft (59%) wil eerder met pensioen. Ook als dat betekent dat het pensioen lager uitvalt of werknemers zelf een financiële oplossing moeten treffen. Dat blijkt uit representatief onderzoek door Aon Consulting, een adviesbureau op het gebied van Employee Benefits, onder 7,279 werknemers uit tien Europese landen, waaronder 752 Nederlanders.

Dat een voortijdige pensionering tot een lager inkomen leidt wordt door 42% van de Nederlandse werknemers voor lief genomen, terwijl 17% bereid is met eigen geld een extra dekking af te sluiten (zoals een lijfrente). Ruim vier op de tien (41%) werknemers accepteert zonder morren een verhoging van de AOW-leeftijd.

In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlandse werknemers het meest geneigd inkomen in te leveren om eerder te kunnen stoppen met werken. Gemiddeld accepteert slechts 29% van de Europese werknemers een lager inkomen na een voortijdige pensionering. Zelf iets regelen om eerder te kunnen stoppen met werken is vooral in Duitsland, Spanje en Frankrijk populair.

Sector- en leeftijdsverschillen

Werknemers in de vastgoed en publieke sector accepteren langer doorwerken het meest. Respectievelijk 62% en 52% vindt werken tot op hogere leeftijd geen punt en heeft dit al zien aankomen. Werknemers in de bouw (56%) en de detailhandel (52%) zijn het meest bereid een lagere oudedagsvoorziening te ontvangen in ruil voor eerder stoppen met werken. Het zijn de juristen die het meest bereid zijn zelf een financiële oplossing te vinden (43%).

Ook treft bijna 30% van de IT-werkers eigen financiële maatregelen om toch te kunnen stoppen op een leeftijd die zij zelf voor ogen hebben.

Oudere werknemers vinden langer doorwerken minder problematisch dan starters op de arbeidsmarkt. Zo zegt 41% van de Nederlanders tussen 45 en 54 jaar geen bezwaar te hebben tegen verhoging van de pensioenleeftijd. In de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar is dat maar 30%.

Minder inkomen

Nederlandse werknemers zijn minder pragmatisch in vergelijking tot Europese werknemers. Slechts 17% van de Nederlandse werknemers is bereid met eigen geld een additioneel inkomen te regelen zodat zij op een door henzelf gekozen leeftijd kunnen stoppen met werken. In de rest van Europa is dit 26%. De Duitse vrouw is koploper. Ruim 52% geeft aan extra dekking te kopen om het inkomensgat na het stoppen met werken te compenseren.

"Deze resultaten versterken het beeld dat een verhoging van de AOW-leeftijd niet automatisch leidt tot een betere arbeidsparticipatie van ouderen, de beoogde groep om het toekomstig gebrek aan jongere medewerkers te compenseren", zegt Mart Vreven, manager pension expertise center bij Aon Consulting. "Iemands financiële positie bepaalt in grote mate of er langer wordt doorgewerkt. Gebrek aan financiële middelen kan voor veel medewerkers de reden zijn om langer door te werken. Dat is een belangrijk gegeven voor werkgevers. Het vraagt extra inspanningen om die medewerkers gezond, gemotiveerd en inzetbaar te houden. Verhoging van de AOW-leeftijd gaat immers ook over inzetbaarheid, gezondheid en het voorkomen en terugdringen van verzuim."

GEEN REACTIES