(NL) NOODKEET UIT ALTEA : Waar het Gemeentebestuur al zeker 20 jaren weigert om constructief op te treden (5e episode)

Lijst met onderwerpen die aan bod komen treft u aan op de INDEXPAGINA

5e EPISODE

Het Gemeentebestuur eist ook dat wij de wegen verbreden.

Verbreding van wegen
De door Cortes aangelegde wegen zijn zelden 6 meter breed.
De Gemeente heeft geen begrip voor het feit dat zij zelf het geschenk van Cortes heeft aanvaard, maar zij is niet bereid daarvan de gevolgen te aanvaarden. De Gemeente heeft Cortes jaren achtereen geen strobreed in de weg gelegd toen hij bouwpercelen op de heuvels van Altea aan het verkopen was, nieuwe (te smalle) wegen aanlegde, zodat de percelen groter konden blijven en dus duurder.
In de straat Corb is nauwelijks ruimte voor een bestelwagen.
De Gemeente schuift de verantwoordelijkheid voor het verbreden van de wegen thans in de schoenen van het bestuur van de vereniging van eigenaren.
Maar:
De Gemeente heeft zelf de wegen laten asfalteren voor rekening van de eigenaren.
Waarom heeft zij toen niet meteen wandelpaden aangelegd?
Tussen de stoepjes links en rechts wil de Gemeente thans wegen die minimaal 6 meter breed zijn.
De Gemeente stelt zich op het standpunt dat de eigenaren niet alleen de kosten van deze operatie uit eigen zak moeten betalen, maar ook hun bezit (de grond) gratis moeten gebruiken voor deze nutteloze openbare voorzieningen.

Dit heeft dus enorme financiële gevolgen voor de eigenaren. In bepaalde gevallen zal een nieuwe wand geplaatst moeten worden van wel 9 meter hoog.

En dat moeten zij dan doen op een berg die regelmatig beweegt!
In dit gebied is regelmatig sprake van aardschokken/trillingen.
De stabiliteit van hun woningen kan gevaar lopen!

Zinloze geldverspilling:
Er is overigens geen enkele noodzaak voor het aanleggen van voetpaden.
Alle wegen lopen dood.
Het aantal wandelaars dat doodlopende bergwegen gebruikt voor een wandeling, is nihil.
Alleen bewoners lopen daar wel eens hun hond uit te laten.

Voor een weg van 6 meter breed is eveneens geen enkel nut, want wij hebben in de praktijk nooit aanrijdingen of  opstoppingen. Nooit een probleem om elkaar te passeren en als dat niet gaat, dan laten wij de ander gewoon voor gaan:
Vrachtwagens rijden af en aan. Locatie = bouwplaats Calle Capella in mei 2024.

Alternatief:
Er is overigens een uitstekende oplossing voor dit probleem:
Het kleuren van de openbare weg:
Op deze wijze is duidelijk waar wandelaars zich kunnen bevinden: in het rode vlak.
En de motorrijtuigen bevinden zich in het grijze vlak.
En als twee motorvoertuigen elkaar moeten passeren, dan mogen zij gebruik maken van het rode vlak.

Smalle wegen en bredere wegen
Er zijn in onze urbanisatie wegen die nog geen drie meter breed zijn.
Zelfs dat levert in de praktijk geen problemen op.
De verplichting tot het verbreden van de wegen met een trottoir, jaagt de eigenaren op buitensporig hoge kosten en die staan in geen enkele verhouding tot enig nut voor de openbare orde.

Wordt vervolgd in EPISODE 6

GEEN REACTIES