MoneyView en de autopremies

De uniformering van schadevrije jaren, zoals die in 2016 van kracht gaat, is bij 64 procent van de lopende verzekeringen een verslechtering verzekeringen een verslechtering van de huidige voorwaarden.

Bovendien leidt de grote diversiteit in bonus/malus systemen er toe dat, ondanks deze standaardisering, er veel verschillen blijven bestaan tussen autoverzekeringen. Dit staat in MoneyView’s : “Special Item Autoverzekeringen”.

Hoogste tijd voor drastische verandering

Toen ik het rapport las bedacht ik mij dat dit “etalage tarieven” zijn. Het standaardiseert de markt verder. Dat heeft waarde, want het wordt voor de klanten dan duidelijker.

Echter, er is een toenemende groep aanbieders die zich richt op tarieven die mede afhankelijk zijn van rijgedrag. Zulke tarieven zijn niet goed in beeld te brengen via een vergelijker. Toch ontdekken steeds meer consumenten dat het berekenen van de premie ‘op maat’ een groot voordeel biedt als je een bewuste chauffeur bent . Het doet recht aan die verkeersdeelnemer die netjes rijdt.

PolisvoorMij.nl is de eerste aanbieder van een volledige autoverzekering op basis van een:

  • Personality scan
  • Rijgedrag korting

 

De verzekeraar is Reaal Schadeverzekeringen. De eigen smartphone van de klant is de sensor voor het bepalen van de korting op de premie van zijn polis.

Samenwerking met Adviseurs

Via radio en tv is ruimschoots aandacht geschonken aan deze nieuwe vorm van tariferen. Niet voor niets won PolisvoorMij in 2008 de Generali-AM Innovatieprijs.
Nu de consumenten zich steeds bewuster worden van de mogelijkheden om d.m.v. goed rijgedrag in aanmerking te komen voor een lagere premie, zien wij bij Polisvoormij ook een grotere belangstelling vanuit het intermediair voor onze verzekeringsproducten.

Heb ik uw interesse gewekt?

Mag ik zo vrij zijn om u dan uit te nodigen voor het openen van een agentschap bij Polisvoormij, want wij hebben het intermediair nog veel meer te bieden.

Henry de Cock

GEEN REACTIES