LEGAL & GENERAL START MET THEMA GROEPEN KENNISDELING  DIGITALISERING, KWALITEIT EN EFFICIENCY

 

Verzekeringsmaatschappij Legal & General start met het organiseren van bijeenkomsten waarin vaste groepen van adviseurs gedurende een periode periodiek bij elkaar komen om  kennis en ervaring uit te wisselen rondom de thema’s digitalisering, kwaliteitsverbetering en efficiëntie-verhoging.

Thema groepen kennisdeling
Legal & General neemt het initiatief  om adviseurs te stimuleren ideeën uit te wisselen en te realiseren. Een groep kent een vaste samenstelling van tussen de 10 en 15 adviseurs. Deze adviseurs komen  periodiek bijeen rondom een specifiek thema. De thema’s voor 2016 – 2017 liggen op het terrein van digitalisering van het adviestraject, kwaliteitsverbetering bij totstandkoming en nazorg van financiële diensten en efficiëntie-verhoging van de bedrijfsvoering van de financieel adviseur.

Leren van elkaar
Het intermediair verkeert in een transitiefase, aldus Michel van Dam, Commercieel directeur Legal & General. Voor financieel adviseurs is het de kunst om de waardevolle en onderscheidende elementen van de eigen dienstverlening te behouden maar tegelijkertijd wel tijdig de bedrijfsvoering aan de veranderingen aan te passen. Adviseurs, aldus Michel van Dam, werken vaak kleinschalig. Zij hebben geen afdeling marketing of ICT waar een opdracht kan worden neergelegd om bepaalde veranderingen door te voeren. Veel ondernemers zijn vooral professional op het gebied van financieel advies”. Die ondernemer weet veel beter dan al die echte “deskundigen” wat klanten wel en niet willen en wat bij een adviesproces belangrijk is. Wat wij nu met de gaan doen is een structuur aanbieden waarbij deze adviseurs veel van elkaars kennis en ervaring kunnen leren waardoor de ondernemingen snel kunnen aanhaken bij de noodzakelijke veranderingen.

Hybride advies
De eerste leergroep die Legal & General heeft geïntroduceerd buigt zich over het thema ‘hybride advies’. Michel van Dam: De techniek maakt het mogelijk dat consumenten actiever gaan participeren in het adviestraject. Naar mate consumenten op enig moment ervaring hiermee hebben opgedaan en zien dat dit werkt én het kosten bespaart, zullen zij dit vaker gaan doen. Wij ervaren bij adviseurs veel vragen op dit gebied. Dat start bij de vraag: Wil ik dit wel als ondernemer? Ondergraaf ik met hybride advies niet mijn eigen bestaan? Maar ook vragen als: Wat mag wel en niet van de AFM? Hoe zit het met mijn zorgplicht? En niet onbelangrijk: Hoe ga ik hybride advies technisch mogelijk maken?

Kennisoverdracht, best practices en terugkoppeling
De eerste Legal & General thema groep is vorige maand van start gegaan, aldus Michel van Dam. De opzet is dat tijdens een bijeenkomst deelnemers kennis krijgen aangereikt over het thema waarvoor de groep is geformeerd. Vervolgens wordt besproken wat de mogelijkheden hiervan zijn voor de dagelijkse adviespraktijk. Op basis van gemeenschappelijke inzichten en ideeën worden dan afspraken gemaakt rondom het invoeren en testen van zaken binnen ieders kantoor.

Terugkoppeling
Deelnemers koppelen hun ervaringen terug in een volgende bijeenkomst. Op die manier leert iedereen van elkaar. Als Legal & General proberen wij de belangrijkste lessen en conclusies over te brengen naar alle met onze maatschappij samenwerkende adviseurs. Het samen verzamelen en delen van kennis onder adviseurs is iets wat wij zullen stimuleren.

GEEN REACTIES