Kies de juiste indextrackers!

Het risico bestaat dat kwaliteit en liquiditeit van het onderpand niet altijd van het juiste niveau zijn.

De AFM waarschuwde begin dit jaar publiekelijk voor de opmars van synthetische trackers (synthetische ETF’s). Dit zijn beleggingsproducten die op een kunstmatige wijze een bepaalde index nabootsen.

In juni herhaalde AFM-directeur Theodor Kockelkoren zijn waarschuwing. Volgens hem krijgen particuliere beleggers te weinig informatie die nodig is om de risico’s van synthetische trackers in te schatten. Kockelkoren wil daarom dat aanbieders zulke producten niet langer zonder advies aan particuliere beleggers verkopen of zelfs helemaal niet meer verkopen.

Wat is een synthetische tracker?

Een synthetische tracker volgt op kunstmatige wijze een index. Daarbij worden niet de onderliggende indexbeleggingen zoals bij een traditionele tracker gekocht, maar worden rendementen uitgewisseld door middel van een ‘swapovereenkomst’. Er wordt dus een ruilovereenkomst aangegaan met één of meerdere tegenpartijen, vaak een grote beleggingsbank. Met de (swap)tegenpartij wordt de afspraak gemaakt dat zij het rendement van de gevolgde index uitkeren. Bij deze manier van tracken geldt een onderpand als zekerheid, maar de kwaliteit en liquiditeit van dit onderpand is niet altijd van het juiste niveau.

KNVB-criteria

De AFM vindt het belangrijk dat indextrackers aan een aantal criteria voldoen en gebruikt daarvoor de KNVB-criteria als referentiekader. De adviseurs kunnen deze criteria gebruiken bij het selecteren van passende fondsen voor hun klanten.

  • Kostenefficiëntie: biedt de propositie waar voor zijn geld?
  • Nut: geeft de propositie invulling aan een gefundeerde behoefte van een doelgroep?
  • Veiligheid: doet de propositie wat ze beoogt in allerlei omstandigheden en is de uitkomst dan acceptabel voor de doelgroep?
  • Begrijpelijkheid: is de propositie niet onnodig ingewikkeld en kan de consument de kwaliteit en passendheid goed beoordelen?

Met name het laatste criterium staat op gespannen voet met synthetische trackers en het is daarom ook niet verwonderlijk dat er al aanbieders zijn van deze producten die maatregelen gaan nemen.

Aanbod van Legal & General

Legal & General biedt uitsluitend indextrackers aan van aanbieders die de effecten (zoals aandelen of obligaties) uit de gevolgde index ook daadwerkelijk aanhouden als fondsvermogen. We spreken daarbij van fysieke trackers. De volledige portefeuille-inhoud wordt in het algemeen dagelijks bekend gemaakt. Beleggers weten zo precies hoe de ETF is samengesteld.

Een groot voordeel van een fysieke ETF is dan ook de transparantie. Door een passief beleggingsbeleid zijn de kosten van een ETF bovendien laag.

In een enkel geval kan het voorkomen dat bij fondsen van Legal & General een deel van de beleggingen synthetisch zijn. Dat geldt met name bij de commodoties (o.a.grondstoffen) in de Fund of iShares, omdat je niet daadwerkelijk in grondstoffen kunt gaan beleggen als fondsbeheerder. In zo’n geval werkt iShares met meerdere partijen (RBS, UBS en Credit Suisse) om het tegenpartijrisico te spreiden.

Welke indextracker adviseert u?

Bij beleggen in een ETF, is het verstandig om te kijken of u te maken heeft met een fysieke of een synthetische ETF. De fysieke ETF is transparant, de synthetische variant minder. Bij een synthetische ETF is het belangrijk om uit te zoeken of het tegenpartijrisico is gespreid over diverse banken en de klant te informeren over dit extra risico. Qua kosten maakt het onderscheid niet uit. De kosten van beide varianten zijn laag.

Theo Krins,

Manager Vermogensadvies bij Legal & General

Dit artikel is verschenen op de blog-site ‘ Over waarde‘ van Legal & General

GEEN REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER