De Directeur Groot Armoedzaaier?

De overheid heeft jarenlang gestimuleerd dat de DGA zijn pensioen zag als aftrekpost.

Het geld moest beschikbaar blijven voor de BV. Binnen de BV werd dit geld geïnvesteerd en geconsumeerd. Goed voor de economie. De DGA heeft daar op advies van de accountant vaak dankbaar gebruik van gemaakt maar daarbij wel zijn eigen pensioenpot ‘opgegeten’. Bij overlijden of scheiden is het geld er niet op basis van de fiscale waardering, laat staan op commerciële grondslagen. Een groot probleem, dat we al jaren aan zagen komen, dient zich aan. Krijgen we een groep Directeur Groot Armoedzaaiers?

Die vraag stelt Maurik de Groot, manager Pensioen bij Legal & General, in zijn blog. “28% van de DGA’s heeft de fiscale waarde niet liquide, laat staan hoe hoog het percentage is op commerciële basis!

Zeker nu het verschil tussen deze 2 steeds groter wordt. Probleem is dat Wiebes aangeeft het geld liquide te willen houden voor de BV en het ook budgetneutraal te willen oplossen. Deze twee doelstellingen staan haaks op elkaar. Daarmee zegt hij eigenlijk dat, hoewel hij weet dat veel DGA’s hierdoor in de problemen gaan komen, de overheid het geld uiteindelijk toch wil hebben. Maar hij vindt het wel belangrijk dat het geld beschikbaar blijft voor de BV, zodat het geïnvesteerd kan worden. Want dat is goed voor de economie. In ieder geval op korte termijn.”

“Laten we het eerst eens worden dat we terug moeten gaan naar de basis”, verzucht De Groot. “Een fiscale faciliteit bieden voor het opbouwen van ouderdomspensioen en het verzorgd achterlaten van nabestaanden. Daar was het uiteindelijk allemaal voor bedoeld. En dus niet voor het stimuleren van de economie. Anders zullen de DGA’s die hun bedrijf minder goed verkopen dan ze voor de crisis gedacht hadden zonder pensioen blijven zitten. En is de Directeur Groot Armoedzaaier geboren.”

Lees hier de volledige blog

GEEN REACTIES