Chubb : Vroegtijdige inzet curator kan schade door bankroet beperken

Het was de afgelopen maanden meer aan de orde dan ons lief was: grote faillissementen zoals bij V&D, Scapino en -eerder al- Halfords. Vaak met een verlies van duizenden arbeidsplaatsen en schade bij leveranciers en klanten tot gevolg. Vroegtijdig inzet van een curator kan onnodige schade voorkomen en maakt een doorstart kansrijker.

Medio vorig jaar heeft het kabinet een wetswijziging voor elkaar gekregen die ervoor zorgt dat de rechtbank al ruim voor een faillissement op verzoek van het bedrijf een curator kan aanwijzen. Deze kan vervolgens nog voor dat de storm losbarst, het officiële bankroet voorbereiden, terwijl de ondernemer zelf aan het roer blijft van zijn bedrijf.

Het kabinet wil met de wetaanpassing voorkomen dat bedrijven na een faillissement direct tot stilstand komen omdat werknemers de wacht is aangezegd en leveranciers nog weigeren nog verder te leveren. Door de inzet van een zogeheten pre-pack curator is de kans groter dat er werkbare afspraken kunnen worden gemaakt met onder meer de leveranciers en het personeel. Dit vergroot uiteindelijk de kans op een succesvolle doorstart of verkoop van rendabele bedrijfsonderdelen.

Bedrijven die in financiële problemen zitten en gebruik willen maken van een stille voorbereidingsfase op een faillissement moeten wel kunnen aantonen wat in hun geval de meerwaarde is boven een gewoon faillissement. Ook kan de rechtbank nadere voorwaarden stellen, zoals de inzet van externe deskundigen.

Aansprakelijkheid
Onderdeel van de aanpassing van het faillissementsrecht is ook een aanscherping van de aansprakelijkheid van bestuurders als zij de vroege inzet van een curator misbruiken, bijvoorbeeld voor paulianeus handelen. De curator kan de directie van het in problemen verkerende bedrijf door de rechter een bestuursverbod laten opleggen.

Komt er daadwerkelijk een faillissement dan moet de curator binnen zeven dagen verslag uitbrengen zodat schuldeisers alsnog snel actie kunnen ondernemen. Ook kan de rechter de voorwaarde opleggen dat een doorstart na de zogeheten pre-pack pas door kan gaan als de schuldeisers en andere potentiële kopers hierover zijn geïnformeerd.

Chubb is Partner van Findinet
Meer nieuws over Chubb

 

GEEN REACTIES