Bibliotheek Assurantiemuseum De Verzekeringskamer Gedenkboeken

Zie ook de pagina’s met andere boekenlijsten:
Sectie “relatiegeschenken” 
Sectie “Algemene Publicaties”
Sectie “Wetboeken”
Sectie “Vakliteratuur”
Sectie “Studieboeken”

voorbeeld met foto

Europeesche :
“1907-75 jaar plezier verzekerd”
“Historische verslaglegging over deze jarige verzekeraar”

d

d

d

d

 

AVVL  ( Arbeiders Vereniging Voor Lijkverbranding)
75 jaar AVVL 1919-1994
“Ontstaan uit noodzaak/Gegroeid door kwaliteit”
“Gedenkboek, waarin de AVVL haar 75-jarig bestaan markeert.”

Delta Lloyd
“Op weg naar Delta Lloyd” / P. Adriaanse
“Gedenkboek over de geschiedenis van Delta Lloyd” Een boek over mensen….

Nationale Nederlanden :
“Zekerheid in Verandering”/ Drs. J.J. Dankers & Drs. J. Verheul
“Gedenkboek t.g.v. 25-jarig bestaan van Nationale Nederlanden”

Klap Makelaars :
“Anderhalve eeuw Zekerheid”
“1854 tot 2004 Beschrijving van 150 jaren assurantiën ter beurze van Amsterdam”

LEVOB :
Gedenkboek Levob-Groep 1910-1985
“Zodat de geschiedenissen van de maatschappijen bewaard zullen blijven voor het nageslacht“

Zwolsche Algemeene :
100 jaren ZA
“Boek over de 100 jaren geschiedenis van verzekeraar De Zwolsche Algemeene “

HVS / Hollandsche Verzekering Sociëteit :
“Dat verzekeren wij U”
“Een bundel opstellen, moment-opnamen uit de geschiedenis van de H.V.S.”
HVS / Hollandsche Sociëteit voor Levensverzekeringen N.V.
“Gedenkboek ter gelegenheid van heet 100-jarig bestaan 1807 – 1957”

Jong & Comp. / Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
“Gedenkboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan op 1 januari 1959”

Jong & Comp. /“Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
“Beschouwd in het light van hare geschiedenis en hare resultaten over het tijdvak
1909 – 1927”
Uitgegeven ter gelegenheid van het eeuwfeest der firma De Jong, gevierd op 11 mei 1927.

Jong & Comp. /“Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
“Ter gelegenheid van haar eeuwfeest, beschouwd in het licht van hare geschiedenis, hare resultaten en haar reglement”

Aegon :
“Rondje 25 rond”
“Een eerlijk beeld van een kwart eeuw AEGON  op de schaats”

Aegon:
“Werken aan zekerheid” / B.P.A. Gales
“Een terugblik over de schouder van AEGON op twee eeuwen verzekeringsgeschiedenis.”

Utrecht :
“1883 – 1983 Recht vizier”
Brochure over de geschiedenis  van Levensverzekerings-maatschappij Utrecht

Goudse :
“Ondernemers in Verzekeringen”
“De Goudse 1924-1999”

Ennia Caribe :
“1948 – 1998”
“Ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum van deze Antilliaanse verzekeringsmaatschappij”

Zwitserleven :
“Mijn Zwitserleven Pensioen”
“Alles wat je moet weten over jouw pensioen”

Klaverblad :
“150 Jaar Klaverblad Verzekeringen”
“Gedenkboek over 150 jaren Klaverblad“

Utrecht:
Begrafenisfonds ‘Let op uw einde’/ Drs. J. Bollerman en Drs. J.N.J. Broenink
”1847 – 1893 Gedenkboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Levensverzekeringsmaatschappij Utrecht.”

Achmea :
“Van Achlum naar Achmea”
“De historische route naar een cooperatieve verzekerignsgroep 1811-2011”

Artsen Onderlinge :
“Collegialiteit moet hier ons wachtwoord zijn”
“De geschiedenis van de Onderlinge Verzekering Maatschappij van Geneeskundigen tegen de gevolgen van invaliditeit”

Centrale:
“De Centrale Centraal” / Jacques van Gerwen
“Geschiedenis van De Centrale Arbeiders Verzekerings en Depositiebank, opgericht in 1904
tot aan de fusie in REAAL Groep in 1990”

Stad Rotterdam :
“Weergaloos Rotterdam”
Een greep uit belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen die zich gedurende de laatste 250 jaar in de Maasstad hebben afgespeeld. Waarin opgenomen enige liederen door het volk te zingen alsmede vertellingen van wonderbaarlijke gebeurtenissen en verlucht met prenten tot algemeen vermaak.

Nationale Nederlanden :
“Ondernemend in Risico”
J. Barendregt en T. Langenhuyzen
“Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden 1845 – 1995”

Nationale Levensverzekerings-Bank : 1863-1963
“Honderd Nationale jaren”
“Gedenkboek waarin vele tekenen des tijds zijn vastgelegd”

AMEV :
“Voorzorg & Vruchten” J.L.J.M. van Gerwen & N.H.W. Verbeek
“Het verzekeringsconcern AMEV : zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995”

De Wisselbank
“Van stadsbank tot bank van de wereld” / Marius van Nieuwkerk
“400 jaren  geschiedenis van het bankwezen vanaf 1609 tot 2009”

GEEN REACTIES